Plesner er en af de absolutte markedsledere i Danmark inden for Capital Markets. I kraft af deltagelse i talrige danske og internationale kapitalmarkedstransaktioner har vi opnået en særlig ekspertise inden for kapitalmarkedsretten.

Vi er blandt de få foretrukne rådgivere inden for kapitalmarkedstransaktioner (såvel Equity Capital Markets som Debt Capital Markets) og børsretlige forhold vedrørende virksomheder og værdipapirer, der er noteret eller udstedt på Nasdaq Copenhagen eller andre danske og internationale markeder, herunder optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Vi rådgiver danske virksomheder om noteringer og udstedelser på udenlandske regulerede markeder, blandt andet NASDAQ New York, New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Nasdaq Stockholm og First North Growth Market Sweden.

Vi trækker på en stor international erfaring opnået i samarbejde med de førende Capital Markets firmaer i London og New York. Derudover har størstedelen af vores Capital Markets partnere taget uddannelse og/eller arbejdet i udlandet - og har derigennem direkte erfaring med internationale Capital Markets miljøer.

Vores klienter er danske børsnoterede og udstedende selskaber samt danske og udenlandske investorer og finansielle institutioner. Vi har erfaring og ekspertise inden for alle områder af kapitalmarkedsretten, herunder:

 • Børsnoteringer (IPOs) og direkte noteringer
 • Udstedelse af obligationer inden for alle dele af kapitalmarkedsstrukturen, herunder har vi rådgivet om udstedelsen af Danmarks hidtil eneste hybrid erhvervsobligationer
 • Etablering og opretholdelse af EMTN programmer og udstedelse herunder
 • Public M&A/offentlige overtagelser (købers side og rådgivning til selskabet og dets bestyrelse)
 • Fortegningsemissioner
 • Accelerated book-buildings (ABB's)
 • Rettede emissioner og placeringer
 • PIPE transaktioner (Private Investments in Public Equity)
 • Anden finansiering, blandt andet konvertible obligationer og royalty financing
 • Generel kapitalmarkedsret for børsnoterede og udstedende selskaber, herunder vedrørende rådgivning om løbende forpligtelser (oplysningsforpligtelser, flagning, m.v.)

Vores team

Vores team yder en sammenhængende rådgivning med fokus på forretningsmæssig indsigt. Vi tilpasser vores rådgivning til markedsstandarderne, som er i stadig forandring, og vi lægger stor vægt på, at der i alle faser er aktiv partnerinvolvering.

Vi har i en række tilfælde, hvor et selskab forfulgte såvel en børsnotering som et M&A salg ("dual-track"), med succes bemandet sagerne med et partner-team med dybdegående Capital Markets og M&A erfaring, så forudsætningen for at kunne levere specialiseret rådgivning med kort varsel altid var til stede. Dette har bidraget til, at der i "dual track" sager er blevet skabt den størst mulige værdi for vores klienter.

Highlights

 • Novozymes A/S - rådgiver for Novozymes i forbindelse med selskabets fusion med Chr. Hansen Holding A/S til en samlet værdi af ca. 27 mia. euro (2023)
 • Deutsche Börse AG og SimCorp A/S - rådgiver for Deutsche Börse i forbindelse selskabets offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i SimCorp A/S til en værdi af ca. 29 milliarder kr. (2023)
 • Tryg A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med fælles overtagelsestilbud på RSA Insurance Group (optaget til handel på London Stock Exchange) til en værdi af £7,2 mia. (2020) og selskabets fortegningsemission til en værdi af 37 mia. kr. (2021)
 • TDC A/S - rådgiver for konsortium i forbindelse med frivilligt overtagelsestilbud på selskabet (2018)
 • Noble Corporation - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets sammenlægning med Maersk Drilling i en primært aktiebaseret transaktion, hvorefter det sammenlagte selskabs aktier vil blive børsnoteret på både New York Stock Exchange og Nasdaq Copenhagen (2021) 
 • Dong Energy A/S (nu Ørsted A/S) - rådgiver for den Danske Stat i forbindelse med IPO på Nasdaq Copenhagen (2016)
 • Netcompany - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets børsnotering på Nasdaq Copenhagen (2018)
 • Veloxis Pharnaceuticals A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med offentligt overtagelsestilbud fra Asahi Kasei (2020)
 • Trifork Holding AG - dansk juridisk rådgiver for selskabet i forbindelse med dets IPO på Nasdaq Copenhagen (2021)
 • Ambu A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets udstedelse af nye aktier til en værdi af 1,1 mia. kr. via en ABB (private placement) (2023)
 • Børsnoteringer og fortegningsemissioner

 • Green Hydrogen Systems A/S - rådgiver for Danske Bank A/S i deres rolle som sole global coordinators og bookrunners i forbindelse med Green Hydrogen Systems' fortegningsemission af 469 mio. kr. (2023)
 • Gubra A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets børsnotering på Nasdaq Copenhagen Main Market (2023)
 • Aquaporin A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med Aquaporin A/S' IPO på Nasdaq Copenhagen A/S (2021)
 • Green Hydrogen Systems A/S - rådgiver for managers i forbindelse med Green Hydrogen Systems A/S' IPO på Nasdaq Copenhagen A/S (2021) 
 • Trifork Holding AG - dansk juridisk rådgiver for selskabet i forbindelse med dets IPO på Nasdaq Copenhagen (2021)
 • Tryg A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets fortegningsemission til en værdi af 37 mia. kr. (2021)
 • Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank - rådgiver for Danske Bank A/S i forbindelse med Aktieselskabet Arbejdernes Landsbanks fortegningsemission (2021)
 • Trustpilot Group plc - dansk juridisk rådgiver for selskabet i forbindelse med dets IPO på London Stock Exchange (2021)
 • RISMA Systems A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets børsnotering på Nasdaq First North Growth Market (2021)
 • Orphazyme A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med Orphazyme A/S' (optaget til handel på Nasdaq Copenhagen) globale udbud, herunder en IPO af American Depository Shares på Nasdaq Global Market i USA og en europæisk private placement af ordinære aktier (2020)
 • Bavarian Nordic A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med selskabets fortegningsemission (2020) 
 • Bang & Olufsen A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med selskabets fortegningsemission (2020) 
 • Nordnet AB - dansk juridisk rådgiver i forbindelse med selskabets børsnotering på Nasdaq Stockholm (2020) 
 • Maersk Drilling Holding A/S - rådgiver for hovedaktionæren A.P. Møller Holding A/S i forbindelse med fraspaltning og særskilt notering af Maersk Drilling Holding A/S på Nasdaq Copenhagen (2019)
 • NTG Nordic Transport Group A/S - rådgiver for Danske Bank A/S og Nordea Danmark i forbindelse med indirekte børsnotering af NTG Nordic Transport Group A/S via Neurosearch A/S (2019) 
 • Adform - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med IPO af Adform på Nasdaq Copenhagen - IPO'en blev ikke gennemført (2018)
 • Netcompany - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets børsnotering på Nasdaq Copenhagen(2018)
 • Orphazyme A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med IPO af Orphazyme A/S på Nasdaq Copenhagen (2017)
 • Nilfisk Holding A/S - verifikationsadvokat i forbindelse med spin-off børsnotering på Nasdaq Copenhagen (2017)
 • Zealand Pharma A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets IPO (dual listing) på NASDAQ, New York (2017)
 • Dong Energy A/S (nu Ørsted A/S) - rådgiver for den Danske Stat i forbindelse med IPO på Nasdaq Copenhagen (2016)
 • Nets A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med IPO af Nets A/S på Nasdaq Copenhagen (2016)
 • Nordic Waterproofing A/S - dansk juridisk rådgiver for selskabet og de sælgende aktionærer i forbindelse med optagelse til handel på Nasdaq Stockholm (2016)
 • Scandinavian Tobacco Group A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med børsnoteringen af Scandinavian Tobacco Group A/S på Nasdaq Copenhagen (2016)
 • Ascendis Pharma A/S - rådgiver for visse aktionærer i forbindelse børsnotering af Ascendis Pharma A/S på NASDAQ, New York (2015)
 • Nordjyske Bank A/S - rådgiver for selskabet, børsnoteret på Nasdaq Copenhagen, i forbindelse med dets fortegningsemission (2015)
 • Nuevolution AB (publ) - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets optagelse til handel på Nasdaq First North Sweden (Sverige) (2015)
 • Sparekassen Sjælland A/S - verifikationsadvokat i forbindelse børsnotering af Sparekassen Sjælland A/S på Nasdaq Copenhagen (2015)
 • Forward Pharma A/S - rådgiver for bankerne i forbindelse med børsnoteringen af Forward Pharma A/S på NASDAQ, New York (2014)
 • ISS A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med IPO af ISS A/S på Nasdaq Copenhagen (2014)
 • Fast Ejendom Danmark A/S - verifikationsadvokat i forbindelse med notering af Fast Ejendom Danmark A/S uden udbud på Nasdaq Copenhagen (2012)
 • Veloxis Pharmaceuticals A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets fortegningsemission (2012)
 • Sanistål A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med fortegningsemission på Nasdaq Copenhagen (2011)
 • Nordic Tankers A/S / Nordic Shipholding A/S - fortegningsemission (2010) samt rettede emissioner
 • Zealand Pharma A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets IPO på Nasdaq Copenhagen (2010)
 • Overtagelsestilbud og transaktioner

 • Deutsche Börse AG og SimCorp A/S - rådgiver for Deutsche Börse i forbindelse selskabets offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i SimCorp A/S til en værdi af ca. 29 milliarder kr. (2023)
 • Verdane og Re-Match A/S - rådgiver for Verdane i forbindelse med dets offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i Re-Match A/S til en værdi af 256 mio. kr. og den efterfølgende afnotering af Re-Match A/S fra Nasdaq First North Premier Growth Market (2023)
 • Sanistål A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med det offentligt overtagelsestilbud fra Ahlsell Danmark ApS til en værdi af 103 mio. euro (2022)
 • Noble Corporation - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets sammenlægning med Maersk Drilling i en primært aktiebaseret transaktion, hvorefter det sammenlagte selskabs aktier vil blive børsnoteret på både New York Stock Exchange og Nasdaq Copenhagen (2021) 
 • Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S - rådgiver for den kontrollerende aktionær i forbindelse med overtagelsestilbud på Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S og den efterfølgende afnotering af selskabet fra Nasdaq Copenhagen (2021)
 • Tryg A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med fælles overtagelsestilbud på RSA Insurance Group (optaget til handel på London Stock Exchange) til en værdi af £7,2 mia. (2020)
 • Veloxis Pharnaceuticals A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med offentligt overtagelsestilbud fra Asahi Kasei (2020)
 • IC Group A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med offentligt overtagelsestilbud fra kontrollerende aktionær (2019)
 • Arkil Holding A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med offentligt overtagelsestilbud fra kontrollerende aktionær (2019)
 • TDC A/S - rådgiver for konsortium i forbindelse med frivilligt overtagelsestilbud på selskabet (2018)
 • Nordjyske Bank A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med offentligt overtagelsestilbud fra Jyske Bank A/S samt i forbindelse med fusion med Ringkjøbing Landbobank A/S (2018)
 • Victoria Properties A/S - rådgiver for Gefion Group i forbindelse med frivilligt overtagelsestilbud til aktionærerne i Victoria Properties A/S (2018)
 • NeuroSearch A/S - rådgiver for Gefion Group i forbindelse med frivilligt overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch A/S (2018)
 • Topdanmark A/S - rådgiver for Sampo plc i forbindelse med afgivelse af pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Topdanmark A/S (2016) 
 • Copenhagen Network A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med frivilligt overtagelsestilbud fra Dansk OTC (2016)
 • Land & Leisure A/S - rådgiver for @Leisure Holding B.V. i forbindelse med overtagelse af Land & Leisure A/S (via et frivilligt købstilbud) (2016)
 • Nørresundby Bank - rådgiver for Nordjyske Bank i forbindelse med overtagelse af Nørresundby Bank (via frivilligt købstilbud og efterfølgende fusion) (2015)
 • DiBa Bank A/S - rådgiver for Sydbank i forbindelse med bankens overtagelse af DiBa Bank (via et frivilligt købstilbud) (2014)
 • Origio A/S - rådgiver for selskabet (tidligere optaget til handel på Oslo Børs) i forbindelse med offentligt overtagelsestilbud fra The Cooper Companies (2012)
 • Brdr. Hartmann A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med frivilligt overtagelsestilbud fra Lactosan-Sanovo (2011)
 • Cimber Sterling A/S - rådgiver for Mansvell Enterprises Ltd. i forbindelse med køb af en majoritetsandel i det danske regionale flyselskab, Cimber Sterling (via et offentligt købstilbud) (2011)
 • Danisco A/S - rådgiver for DuPont i forbindelse med overtagelse af Danisco (via et frivilligt købstilbud) (2011)
 • Øvrige transaktioner

 • Novozymes A/S - rådgiver for Novozymes i forbindelse med selskabets fusion med Chr. Hansen Holding A/S til en samlet værdi af ca. 27 mia. eurot (2023)
 • RISMA Systems A/S - rådgiver for RISMA Systems A/S i forbindelse med en rettet emission af nye aktier til nye og eksisterende investorer til en værdi af ca. 20 mio. kr. (private placement) (2022)
 • Orphazymes A/S - rådgiver for Cowen and Company, LLC i forbindelse med offentliggørelsen af Orphazyme A/S' prospekttillæg vedrørende et amerikansk At-the-Market-udbudsprogram i forbindelse med udstedelse og salg af American Depositary Shares (2021) 
 • Nordic Waterproofing Holding AB - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets optagelse til handel på Nasdaq Stockholm efter fusionen med Nordic Waterproofing Holding A/S (tidligere optaget til handel på Nasdaq Stockholm) (2020)
 • NTG Nordic Transport Group A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets udbud af eksisterende aktier til institutionelle og professionelle investorer til en værdi af ca. 404 mio. kr. (private placement) (2020)
 • Zealand Pharma A/S - rådgiver for Zealand Pharma A/S i forbindelse med PIPE-transaktion med amerikansk investor (2020) 
 • Zealand Pharma A/S - rådgiver for Zealand Pharma A/S i forbindelse med PIPE-transaktion med Alexion Pharmaceuticals, Inc. (2019)
 • Zealand Pharma A/S - rådgiver for Zealand Pharma A/S i forbindelse med udbud af nye aktier til en værdi af ca. 560 mio. kr. til Van Herk Investments B.V. (private placement) (2019)
 • Bavarian Nordic A/S - rådgiver for Janssen Pharmaceuticals, Inc., part of the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, i forbindelse med PIPE-transaktion (2017)
 • Brødrene A&O Johansen A/S - rådgiver for Sanistål A/S (noteret på Nasdaq Copenhagen) i forbindelse med salg af knap 40 % af aktiekapitalen tilbage til A&O Johansen A/S (også noteret på Nasdaq Copenhagen) (2016)
 • TORM A/S - rådgiver for en række långivere i forbindelse med rekonstruktion af det børsnoterede danske rederi TORM A/S (2015)
 • Bavarian Nordic - PIPE transaktion (2014)
 • DONG Energy A/S (nu Ørsted A/S) - rådgiver for DONG Energy i forbindelse med rejsning af 11 mia. kr. ny aktiekapital i DONG Energy fra Goldman Sachs, ATP og PFA i en af de største private placements i Europa nogensinde (2014)
 • Bang & Olufsen - PIPE transaktion (2012)
 • Chr. Hansen - rådgiver for Novo A/S i forbindelse med køb af 25 % af Chr. Hansen (private placement) (2012)
 • Genmab A/S - rådgiver for Janssen (ejet af Johnson & Johnson) i forbindelse med PIPE transaktion (2012)
 • DFDS - A.P. Møller-Mærsks investering i DFDS gennem en rettet emission (2009)
 • Clipper Group - det daværende Nordic Tankers' køb af Clippers aktiviteter inden for produkttankersegmentet (via et directed share issue af aktier i Nordic Tankers til Clipper Group)
 • Gældsudstedelse

 • FairWind A/S -  rådgiver for Force BidCo A/S (FairWind A/S' holdingselskab) i forbindelse med selskabets offentliggørelse af obligationsprospekt samt optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Stockholm AB af 50 mio. euro senior secured callable floating rate obligationer (2022)
 • Tryg Forsikring A/S - rådgiver for Tryg Forsikring A/S i forbindelse med dets udstedelse af Restricted Tier 1 og Tier 2 kapitalbeviser til en værdi af NOK 850.000.000 og SEK 2.300.000.000 samt efterfølgende notering på Oslo Børs (2021)
 • European Energy A/S - rådgiver for European Energy A/S i forbindelse med dets udstedelse af grønne hybridobligationer noteret på Nasdaq Copenhagens Green Bond Segment til en samlet værdi af EUR 150.000.000 (2021)
 • Fitness World - rådgiver til Fitness World i forbindelse med udstedelse af high yield obligationer til en værdi af EUR 445.000.000 til refinansiering i forbindelse med PureGyms køb af Fitness World og efterfølgende private placement til en værdi af EUR 45.000.000 (2021)
 • H. Lundbeck A/S - rådgiver for H. Lundbeck A/S i forbindelse med selskabets etablering af et EMTN-program til en værdi af EUR 2.000.000.000 samt en debutudstedelse til en værdi af EUR 500.000.000 (2020)
 • European Energy A/S - rådgiver for European Energy A/S i forbindelse med selskabets to udstedelser af green bonds til en værdi af henholdsvis EUR 140.000.000 og EUR 60.000.000 (2019)
 • DKT Finance ApS (kontrolleret af konsortiet der ejer TDC A/S) - dansk juridisk rådgiver i forbindelse med udstedelse af notes til en værdi af EUR 1.400.000.000 (2018)
 • Norican A/S og Altor (ultimativ ejer) - dansk juridisk rådgiver til Norican A/S og dets datterselskaber i forbindelse med Norican A/S' udstedelse af notes til en værdi af EUR 340.000.000.
 • A/S Storebæltsforbindelsen - EMTN program
 • A/S Øresundsforbindelsen - EMTN program
 • DONG Energy A/S (nu Ørsted A/S) - årlige opdateringer af DONG Energys EUR 3 milliarder EMTN program og DONG Energys udstedelse af senior notes under programmet, senest i 2013
 • DONG Energy A/S (nu Ørsted A/S) - DONG Energys udstedelse af noteret hybrid kapital med det formål at refinansiere udestående subordinated notes (lukket i maj 2015) - vi har siden 2005 bistået DONG Energy med tenders og buy-backs af strukturerede hybrid obligationer, indtil videre den eneste hybrid kapital udstedelse foretaget af en skandinavisk selskabsudsteder
 • GlobalConnect A/S - bistand til Nordic Trustee i forbindelse med GlobalConnects obligationsudstedelse
 • ISS A/S - bistand til de arrangerende banker i forbindelse med ISS A/S' EMTN program
 • Zealand Pharma - royalty finansiering ved udstedelse af unoterede obligationer i USA (2015)
 • Accelererede bookbuildings

 • Zealand Pharma A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets udstedelse af nye aktier til en værdi af ca. 1,5 mia. kr. via en ABB (private placement) (2023)
 • Ambu A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets udstedelse af nye aktier til en værdi af 1,1 mia. kr. via en ABB (private placement) (2023)
 • Bavarian Nordic A/S - rådgiver for joint global coordinators og joint bookrunners i forbindelse med Bavarian Nordic A/S' udstedelse af nye aktier til en værdi af 1,642 mia. kr. via en ABB (2023)
 • Zealand Pharma A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets udstedelse af nye aktier til en værdi af ca. 786 mio. kr. via en ABB (private placement) (2022)
 • Zealand Pharma A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets udbud af eksisterende aktier til en række institutionelle investorer til en værdi af ca. 275 mio. kr. (private placement) (2022) 
 • Penneo A/S - rådgiver for Danske Bank A/S i deres rolle som sole global coordinator i forbindelse med Penneo A/S' udbud af nye aktier til en række institutionelle investorer til en værdi af ca. 61,5 mio. kr. (private placement) (2022)
 • NTG Nordic Transport Group A/S - rådgiver for selskabet og de sælgende aktionærer i forbindelse med udbuddet af eksisterende aktier til en værdi af ca. 644 mio. kr. via en ABB (2021) 
 • Zealand Pharma A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets udstedelse af nye aktier til en værdi af ca. 749 mio. kr. via en ABB (2021)
 • Ambu A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med Ambu A/S' udstedelse af nye aktier og eksisterende egne aktier til en værdi af ca. 1,3 mia. kr. via en ABB (2021)
 • Bavarian Nordic A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med Bavarian Nordic A/S' udstedelse af nye aktier til en værdi af ca. 1,15 mia. kr. via en ABB (2021)
 • Tryg A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets udbud af eksisterende aktier til en samlet værdi af ca. 7,05 mia. kr. via en ABB (2021)
 • Tryg A/S - rådgiver for selskabet i forbindelse med dets udbud af eksisterende aktier til en samlet værdi af ca. 3,6 mia. kr. via en ABB (2020)
 • Zealand Pharma A/S - rådgiver for Zealand Pharma i forbindelse med selskabets udstedelse af nye aktier og American depositar shares til en samlet værdi af ca. 650 mio. kr. via en ABB (2020)  
 • Orphazyme A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med udbud af nye og eksisterende aktier til en værdi af ca. 750 mio. kr. via en ABB (2020)
 • GreenMobility A/S - rådgiver for ABG Sundal Collier Danmark (sole bookrunner) i forbindelse med GreenMobility A/S' udbud af nye aktier til en værdi af ca. 75 mio. kr. via en ABB (2020)
 • Netcompany Group A/S - rådgiver for FSN Capital Partners i dennes sell-down af aktier i Netcompany Group A/S via en ABB. Samlet værdi ca. 674 mio. kr. (2019)
 • GreenMobility A/S - rådgiver for ABG Sundal Collier Danmark (sole bookrunner) i forbindelse med GreenMobility A/S' to udbud af nye aktier til en værdi af ca. 35 mio. kr. (marts 2019) hhv. 32,5 mio. kr. (november 2019), begge via accelererede bookbuildings 
 • Tryg A/S - rådgiver for Nordea som finansiel rådgiver i forbindelse med private placement af nye aktier til en værdi af ca. 4 mia. kr. (2017)
 • NKT Holding A/S - rådgiver for joint global coordinators i forbindelse med NKT Holding A/S' udbud af nye og eksisterende aktier til en samlet værdi af ca. 1,4 mia. kr. via en ABB (2016)
 • Zealand Pharma A/S - rådgiver for Zealand Pharma i forbindelse med selskabets udstedelse af nye aktier til en samlet værdi af ca. 143 mio. kr. via en ABB (2016)
 • H+H - rådgiver for Danske Bank (Sole Lead Manager) i forbindelse med selskabets udstedelse af nye aktier via en ABB (2015)
 • A.P. Møller-Mærsk A/S - rådgiver for Danske Bank (Manager) i forbindelse med salg af aktier i A.P. Møller-Mærsk A/S til en værdi af cirka 4 mia. kr. via en ABB (2014)
 • Danske Bank A/S - rådgiver for Realdania i forbindelse med salg af aktier til en værdi af ca. 5,8 mia. kr. i Danske Bank A/S via ABB (2013)

Ratings

 • Within Capital Markets, Plesner is a first tier firm.

  "Very client focused"

  "Plesner’s capital markets, corporate and M&A team is outstanding"

  "1) Deep experience base: The fact that they have been involved in a large share of major transactions gives comfort that they have the relevant experience. 2) Combination of high legal standards with business acumen: Across the team, they demonstrate a good ability to combine legal qualification with a pragmatic business sense. They know the principles, but also when to suggest a compromise or seek alternative solutions"

  "What we value most about the firm is the long-term commitment to the company. They have star performers and the resources to assist in transactions that are important and key to the company’s future. All our work is conducted at the highest level of competence and professionalism" (2024)

 • Plesner is listed in "Tier 1" as regards Capital Markets.

  "Plesner were amazing to work with. This was one of the most complex transactions I have worked on, having worked on many complex cross-border deals, and the Plesner team always delivered, were great to work with and together we found innovative solutions to what might otherwise have been intractable problems"

  "Technically first rate, efficient, great market knowledge and work collaboratively"

  "Extremely fast and competent. Counselling that never stops over business" (2023) 

 • Within Capital Markets, Plesner is a first tier firm. 

  "Well educated and forthcoming team" (2023)

 • Plesner is listed in "Tier 1" as regards Capital Markets.

  "Plesner has a holistic (i.e. strategic) as well as a very detailed view of the business. Hence, very important when structuring the loan docs"

  "Remarkably sharp, even on very short notice, and always accessible. Find it hard to imagine a better adviser on capital markets law"

  "The firm has a high level of competence in the areas where they have supported us – and is always ready to help. They seek to understand any challenge at first – and then afterwards come up with proposals for solutions. This makes a good way of working together and we feel very confident in the final solutions" (2022)

 • Within Capital Markets, Plesner is a first tier firm. 

  "Absolutely stellar team. Plesner is clearly among the leading capital markets firms"

  "High level of knowledge, "client first" attitude, get things done"

  "Very strong team, with relevant experience. Good at orchestrating the whole process with many lawyers, investment banks, other advisers and regulatory bodies present. Strong customer focus - advice and finding solutions is a profound part of the work they do"

  "A broad variety of competencies and at the same time lawyers who are able to understand clients’ needs"

  "Superb service, attention to detail and client-centred practical advice. A real pleasure to work with. Would recommend the firm highly" (2022)

 • Plesner is listed in "Tier 1" as regards Capital Markets (2021+2021/2022)

  "Extremely focused and pragmatic. Super to work with and flexible"

  "Highly competent, excellent business partner - always available when needed" (2021/2022)

 • Within Capital Markets, Plesner is a first tier firm. 

  "The capital markets team became our trusted advisor on capital markets law in no time. The team are very good in framing their advice to match our needs perfectly" (2021)

 • Plesner is one of Denmark’s best firms across the board and has top tier rankings. 

  "High integrity, responsive, pragmatic and business-oriented" – Capital markets: Equity (2020)

 • Within Capital Markets, Plesner is a first tier firm. 

  Plesner is a key name for public M&A transactions, equity capital markets work, IPOs and rights issuances for companies and securities listed on Nasdaq Copenhagen and international stock exchange markets (2020)

 • Plesner is one of Denmark’s largest and leading firms and has top tier rankings across a range of areas.

  "Plesner are extremely responsive. The high quality of their output is equivalent to a magic circle law firm" (2019)
 • Within Capital markets, Plesner is a first tier firm.

  Plesner's clients single it out as "probably the leading legal capital markets practice in Denmark" and praise its team of "highly commercial yet legally brilliant partners, who are dedicated to delivering commercial sound legal advice" (2019)

 • "They always deliver and transactions go smoothly" 

  "They are very strong on IPOs"
   (2018)
 • Within Capital markets, Plesner is a first tier firm.

  One of the leading firms in the capital markets arena, Plesner is "very strong" and features a "business-oriented approach" (2018)

 • Recognised across the board as one of the strongest firms in Copenhagen, Plesner continues to collect plaudits for its work in all areas of practice (2018)
 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Capital Markets (2018)
 • Thriving capital markets practice, which is actively involved in both debt and equity matters and works with both Danish and international clients. Recent highlights include IPOs, cross-border listings and dual track capitalisation and M&A sales. Widely recognised for its work in debt and securities mandates such as loan note programmes and bond issuances. 

  "The firm has experienced and skilled lawyers in several areas which really shines through in their financial practice in relation to stock markets. They understand the need for a practical approach and what should guide the process"

  "Second to none in Denmark" (2017)

 • Within Capital markets, Plesner is a first tier firm (2017)
 • One of the established top-tier firms in the Danish market. Clients point to the overall quality of the firm as an outstanding aspect of its work.

  "They deliver very solid work - they are both diligent and commercial"

  "I would be very happy to use them again, they were excellent" (2017)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Capital Markets (2017)

 • "The team is very good; its lawyers are smart, pragmatic and always responsive" (2016)
 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Capital Markets (2016)

 • Within Capital markets, Plesner is a first tier firm.

  Plesner’s "highly experienced" equity capital markets group is jointly headed by Nicolai Ørsted and the "business-focused" Thomas Holst Laursen (2016)

 • Across the board Plesner is recognised by clients and peers alike as one of the leading teams in the Danish market doing some of the most significant work.

  "Plesner are extremely responsive. The high quality of their output is equivalent to a magic circle law firm"

  "The capital markets team are professional, service minded, competent" (2016)

 • Impressive reputation for comprehensive equity and debt practice, including bond and share issuances, IPOs, rights offerings and private placements. Represents a wide range of listed companies and domestic and international financial institutions. Highlighted for capabilities in capital raising and securities matters.

  "Doing an outstanding job - commercial, to the point and hard-working"

  "The team has strong individuals and it works together in a very productive way" (2015)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Capital Markets (2015)

 • Within Capital markets, Plesner is a first tier firm.

  Plesner’s equity capital markets group handles securities law and corporate matters for companies listed on the Nasdaq OMX Nordic Exchange Copenhagen (2015)

Se flere Se færre


Vores partnere

Seneste nyt om Capital Markets

Læs alle insights om Capital Markets og MA