Såvel nystartede virksomheder som eksisterende virksomheder står ofte over for et valg mellem forskellige distributionsformer i forhold til salg og markedsføring af deres produkter og tjenesteydelser i ind- og udland.

Der findes forskellige muligheder/modeller, som kan anvendes selvstændigt og/eller i kombination (multi-channel distribution). En virksomheds valg af distributionsform kan have afgørende betydning for virksomhedens succes i forhold til salg og markedsføring af virksomhedens produkter og tjenesteydelser.

Valget af den optimale distributionsform for en virksomhed kræver et indgående kendskab til de særlige kendetegn, fordele og ulemper ved hver distributionsform samt til relevant lovgivning, herunder de konkurrenceretlige regler.

Plesner har et indgående kendskab til såvel de enkelte distributionsformer som til den relevante lovgivning og har mange års erfaring med rådgivning af nationale, multinationale og internationale virksomheder om valg af distributionsform og implementering af distributionssystemer.

Nedenfor ses en ikke-udtømmende oversigt over de distributionsformer, som en virksomhed kan overveje:
  • selektiv distribution
  • eneforhandling
  • simpel distribution
  • flerleddet distribution (grossister og distributører)
  • agentur
  • franchise
  • kommission
  • koncession
  • licens
  • joint venture/partnerskab

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret