Plesners team for Eksportkontrol og Handelssanktioner har omfattende erfaring  og rådgiver om alle juridiske problemstillinger inden for området.

Et område i forandring og kontinuerlig udvikling

I et stadigt mere komplekst internationalt landskab er det afgørende for virksomheder af alle størrelser, med international aktivitet eller snitflader, at have effektive compliance foranstaltninger implementeret for stedse at sikre overholdelse af gældende eksportkontrolregler og handelssanktioner. Manglende overholdelse af reglerne kan blandt andet få store omdømmemæssige, økonomiske og strafferetlige konsekvenser for virksomheder samt deres ledelse og medarbejdere. 

Eksportkontrol og handelssanktioner er et retsområde, som er yderst politisk præget, og det juridiske landskab kan ændre sig meget hurtigt, nogle gange fra dag til dag. Dette er særligt tydeligt efter Ruslands invasion af Ukraine og de vestlige landes omfattende sanktionspakker, som har gjort området relevant - og komplekst - som aldrig før. Dette ses også i mængden af specifikke problemstillinger relateret til særligt sanktioner, som er steget markant siden februar 2022.  

Et robust compliance program kan være med til at sikre, at eventuelle sanktionerede transaktioner eller samarbejder stoppes i tide, samt at virksomheden er omstillingsparat i tilfælde af nye sanktioner. 

Et erfarent team

Plesner har igennem mange år oparbejdet omfattende erfaring med rådgivning inden for både eksportkontrol- og handelssanktioner. 

Vi yder tæt, løbende rådgivning til en række virksomheder, herunder i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, hvor handelssanktionerne har udviklet sig i et hidtil uset tempo. Vi har derigennem førstehåndserfaring med, hvordan de mange nye handelssanktioner har påvirket en række forskellige virksomheder indenfor en bred vifte af brancher og industrier - og ikke mindst hvad man som virksomhed kan gøre for at sikre overholdelse af reglerne. 

Vi holder os derudover opdateret på udviklinger på området med kontinuerlig kontakt til relevante myndigheder og interesseorganisationer. Vi gør en dyd ud af altid at have en finger på pulsen og vide, hvad der rører sig på området. 

Skræddersyet rådgivning med et kommercielt udsyn

Plesner rådgiver både private og børsnoterede virksomheder omkring eksportkontrol og handelssanktioner, og vores rådgivning tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds konkrete situation og risikolandskab. 

Vi bestræber os på altid at forstå vores klienters forretningsmodel, således at vi kan yde rådgivning, som er skræddersyet og eksekverbar i praksis. 

Vi rådgiver om alle aspekter indenfor eksportkontrol og handelssanktioner, herunder: 

 • Udarbejdelse af interne compliance-programmer til sikring af overholdelse af gældende eksportkontrollovgivning og handelssanktioner samt implementering af nødvendige procedurer og øvrige tiltag til brug herfor
 • Træning og uddannelse af medarbejdere
 • Auditering af procedurer til overholdelse af sanktioner- og eksportkontrol
 • Udarbejdelse af særlige klausuler i kommercielle aftaler, herunder indkøbs- og leverandøraftaler, til understøttelse af  overholdelsen af sanktionerne og eksportkontrolreglerne
 • Risikovurdering og vejledning i forhold til specifikke transaktioner, herunder transaktioner og samarbejder med aktører i sanktionerede lande 
 • Rådgivning i forbindelse med M&A transaktioner, herunder både i forhold til gennemførelse af transaktioner samt udførelse af due diligence
 • Rådgivning i forhold til EU's adskillelige sanktionspakker mod Rusland og EU's sanktioner mod Belarus
 • Rådgivning i forhold til salg af produkter til højrisiko lande 
 • Rådgivning til EU virksomheder i forhold til fortsat tilstedeværelse i Rusland og compliance i forhold til EU sanktionerne
 • Rådgivning i forbindelse med EU virksomheders exits fra Rusland
 • Tæt og løbende samarbejde med udenlandske advokatfirmaer i tværnationale/internationale sager om handelssanktioner- og eksportkontrol
 • Rådgivning i forbindelse med opnåelse af eksportlicenser
 • Kontakt med relevante myndigheder
 • Forsvar i strafferetlige sager

Plesners team for Eksportkontrol og Handelssanktioner arbejder tæt sammen med Plesners øvrige specialeafdelinger og vi kan dermed yde specialistrådgivning på tværs af alle relevante fagområder.

Vores specialister

Seneste nyt om Eksportkontrol og Handelssanktioner