Vores team for international handel rådgiver om alle juridiske problemstillinger indenfor eksportkontrol og handelssanktioner.

Det danske og internationale erhvervsliv har indenfor en længere årrække oplevet et stadigt stigende fokus på internationale eksportkontrolregler og handelssanktioner, hvis manglende overholdelse kan få store omdømmemæssige, økonomiske og strafferetlige konsekvenser for virksomheder samt deres ledelse og medarbejdere.

Plesners rådgivning indenfor området omfatter alle forhold fra rådgivning om eksportkontrol og handelssanktioner i relation til kommercielle kontraktforhold og virksomhedsoverdragelser til førelse af klagesager ved de kompetente nationale myndigheder samt retssager ved domstolene. 

Med udgangspunkt i vores klienters produkter, kunder og markeder rådgiver vi om ind- og udførselskrav samt indhentelse af relevante tilladelser hos de kompetente nationale myndigheder.

Endelig rådgiver vi ud fra en risikobaseret tilgang om best practice compliance, herunder udarbejdelse af interne compliance-programmer til sikring af overholdelse af gældende eksportkontrollovgivning og handelssanktioner, implementering af nødvendige procedurer og øvrige tiltag til brug herfor, auditering samt træning og uddannelse af medarbejdere.

Vores specialister

Seneste nyt om Eksportkontrol og Handelssanktioner