Vi er anerkendt for at være Danmarks førende juridiske rådgivere inden for bygge- og anlægsarbejder. Vi bistår vores klienter i alle faser af projektudvikling, herunder med strategier for udbud af projekter, udvikling og udførelse af projekter og løsning af større tvister.

Vores team af højt respekterede juridiske specialister tilbyder alle former for juridiske ydelser og leverer kommercielt orienterede løsninger, der er med til at sikre, at dit bygge- og anlægsprojekt bliver færdigt til tiden og uden budgetoverskridelser.

Vi rådgiver statslige organer, ejere, operatører, långivere, projektinvestorer, entreprenører, rådgivere og forsikringsselskaber. Vi stiller vores mangeårige erfaring til rådighed for vores klienter og støtter dem i deres forretning, uanset hvad deres rolle måtte være. De engagerer os til at bistå med projekter, som sætter standarden i forhold til størrelse, kompleksitet og risikoallokering.

Erfaring

Vi har repræsenteret klienter i forbindelse med en lang række projekter både i og uden for Danmark, herunder inden for følgende sektorer:

 • Infrastruktur
 • Transport
 • Vedvarende energi
 • Olie og gas (upstream, midstream and downstream)
 • El og anden forsyning
 • Erhvervsejendomme
 • Boligejendomme
 • Forsikring
 • Sundhed og uddannelse
 • Procesteknologi
 • Minedrift

Vi har omfattende erfaring med alle større internationale og regionale standardkontrakter, herunder AB18, ABT18 og ABR18 (og tidligere versioner), FIDIC, norske fabrikationsstandarder, NEC, JCT, Logic, Orgalime m.fl., og med alle udbudsformer, herunder:

 • OPP
 • Fastpriskontrakter
 • Kontrakter underlagt en garanteret maksimumpris
 • Alle former for totalentreprisekontrakter, herunder EPC- og EPCM-kontrakter
 • Design & Construct-modellen
 • Byggestyring
 • Management Contracting
 • Partnering og samarbejdskontrakter (IPD)
 • Joint ventures

Vi rådgiver om front-end udbudsstrategi og kontraktdokumentation, risikostyring og tvisteløsning. Med afsæt i vores dybe indsigt i branchen leverer vi kommercielt orienteret rådgivning, og i tilfælde af tvister kontakter vores klienter os på grund af vores resultathistorik og ry for at være et af de førende advokatfirmaer på området med erfaring fra store og komplekse projekter.

Vores ydelser

Vores front-end projektydelser omfatter udbuds- og kontraktstrategi, projektrelateret risikoanalyse og ‑allokering, analyse og rapportering vedrørende byggedokumentation til finansieringsydere, investorer, lejere og andre interessenter samt forhandling og udarbejdelse af bl.a. bygge-, projekterings-, drifts- og vedligeholdelses- samt anden relevant dokumentation.

Vores risikostyrings- og tvisteløsningsydelser omfatter projektrådgivning, analyse og begrænsning af krav, teknikker til at undgå tvister, såkaldte Dispute Avoidance & Adjucation Board og Dispute Review Boards (DAAB og DRB), mediation, syn og skøn samt rets-/voldgiftssager (i og uden for Danmark).

Vi rådgiver desuden forsikringsselskaber om forsikringsdækning og forsvarer krav fremsat over for forsikrede som følge af forsikringspolicer tegnet for bygge- og projekteringsprojekter, herunder erhvervsansvarsforsikring, entrepriseforsikring (all risks), offentlig ansvarsforsikring og projektspecifik forsikring eller såkaldte Owner Controlled Insurance Programmes (OCIP). Vi rådgiver de parter, der er involveret i bygge- og anlægsprocessen, med at afdække deres forsikringsbehov og sammensætte de nødvendige forsikringer.

Highlights

 • RWE Renewables Sweden AB - opførelse af Thor havvindmøllepark. Den første af tre store havvindmølleparker, der skal opføres i Danmark inden 2030
 • PM Group - udvidelse af Meta Platform's datacenter i Odense, Danmark
 • Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma - opførelse af nyt hospital i Hvidovre
 • ASEC Cement S.A.E. - Korrosionsfejl på nøglefærdigt cementanlæg i Ægypten
 • Aarsleff-Siemens Konsortium - elektrificering af de danske jernbaner
 • LAB S.A. - levering og montering af væsentlige dele af et nyt højt profileret affalds- til energianlæg i det centrale København
 • Kalaallit Airports A/S - opførelse af tre internationale lufthavne i Grønland
 • Baltic Pipe Project - udvikling af Baltic Pipe Project fra Polen til Danmark
 • Tyra-projektet i Nordsøen - genopbygning af Danmarks væsentligste gas-platform
 • Datacenter - udvikling af Danmarks største datacenter
 • Femern A/S - Femern-forbindelsen - udvikling, udbud og gennemførelse af en vej/tog forbindelse mellem Danmark og Tyskland
 • Metro - udvikling, udbygning og opførelse af metro i København
 • Waste-to-Energy - opførelse af Amager Bakke/CopenHill 
 • Ferring Pharmaceutical - opførelse af Ferrings nye R&D hovedkvarter i Kastrup
 • Sund & Bælt - drift af koncernens infrastruktur
 • NCC - drift af koncernens aktiviteter og projekter
 • Arkil - drift af koncernens aktiviteter og projekter
 • TDC Net - udbygning og vedligeholdelse af fibernet i Danmark
 • Global Connect - installering af offshorekabler fra Tyskland til Sverige
 • C.F. Møller Architects A/S - udvidelse af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets bygning på Københavns Universitet
 • Karlsson Arkitekter - opførelse af det nye psykiatriske hospital i Slagelse
 • NNE A/S - opførelse af nye universitetshospital i Aalborg (NAU)
 • LEO Pharma A/S - opførelse af LEO Pharmas nye produktionsfaciliteter
 • DONG Energy A/S - Hejre-projektet i Nordsøen - udvikling og gennemførelse af et olie/gas udvindingsprojekt
 • Universitetshospital Odense - opførelse af nye universitetshospital i Odense (OUH)
 • Dronning Ingrids hospital - udvidelse og renovering af Dronning Ingrids hospital i Nuuk
 • Novozymes A/S - opførelsen af Novozymes' Novo Campus
 • Shopping Center - voldgiftssag om ansvar for byggematerialer, offergrænse mv.  (trykt i TBB 2017.915)
 • Atkins Danmark A/S - Odderbanen - medhold i voldgiftsret om projektering og udførelse af renovering af jernbane og tilkendt omkostninger (trykt i KFE 2015.003)
 • Tryg Forsikring A/S - DR-Byen - gennemført voldgiftssag om direkte ansvar over for bygherre for underrådgiver, der havde udført statikerkontrol af ingeniørprojekt (bobledæksagen) (trykt i KFE 2014.172)
 • NIRAS A/S - Sønderbo Bymidte - medhold i voldgiftsret om fastsættelse af rådgiverhonorar
 • NIRAS A/S - Cab-Inn Hotel - medhold i voldgiftsret om rådgiverhonorar
 • G.V.L. Entreprise A/S - Osted ældreboliger - medhold i voldgiftsret om krav vedrørende ekstraarbejder og forsinkelse og tilkendt omkostninger
 • G.V.L. Entreprise A/S - OPP Retten i Roskilde - rådgivning og kontrakter om opførelse af ny retsbygning som OPP projekt
 • MOE A/S og Codan Forsikring A/S - Metropolis i København - medvirken til forlig efter omfattende syn og skøn vedrørende bl.a. overdimensionering i boligbyggeri ved Sluseholmen
 • COMET I/S - Københavns Metro etape 1 og 2 - medhold i voldgiftsret om to års tidsfristforlængelse og kompensation for forsinkelse og forstyrrelse ved voldgiftskendelse
 • Tryg Forsikring A/S og Moe A/S - Det Kongelige Bibliotek - medhold i voldgiftsret i sag om indeklima og temperaturforhold, allerede som følge af forældelse (trykt i KFE 2013.371)
 • Per Aarsleff A/S - anlæg af vej i Nicaragua - opnåelse af forlig efter gennemførelse af omfattende og langvarigt syn og skøn om blandt andet kravene til asfalt design
 • Pihl & Søn A.S. - nybyggeri af lejlighedskomplekserne Askholm, Egholm, Nordlyset m.fl. i København - medhold i voldgiftsret om krav for ekstraarbejder
 • NIRAS A/S - Hotel Hilton - medhold i voldgiftsret om rådgiveransvar
 • Tryg Forsikring A/S og Dines Jørgensen A/S - geotekniske undersøgelser - medhold i voldgiftssag om rådgiveransvar
 • Tryg Forsikring A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S - Kastrup Lufthavn - ved forhandlinger under voldgiftssag frigjort for rådgiveransvar for gulve
 • Pihl-Hoffmann J/V - motorringvej - ved voldgiftssager og forhandlinger opnået merbetaling for projektfejl, ekstraarbejder og forstyrrelse
 • Pihl & Søn A.S. - renovering af lejligheder Borupgaard - medhold i voldgiftsret om ekstra-arbejder og forsinkelse
 • Tryg Forsikring A/S (og rådgivere) - Odense Zoo's Polarium - medhold i voldgiftsret om bl.a. indeklimaproblemer (trykt i KFE 2011.17)
 • Per Aarsleff A/S - vejprojekt i Ghana - gennemførelse og opnåelse af forlig, mens sagen verserede for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
 • Pihl & Søn A.S. - lufthavne i Mozambique - medhold i ICC voldgift om entreprenørens berettigede ophævelse af en kontrakt med den væsentligste underentreprenør, bl.a. på grundlag af ekspertbevis indenfor kritisk vej analyse og asfaltdesign
 • Pihl & Søn A.S. - assistance til dansk entreprenørkonsortium vedrørende byggeri af dæmning i Panama
 • Nielsen & Jørgensen A/S - gokart-hal - medhold i Højesteret om erstatningsansvar i forbindelse med projektering  (trykt i UfR 2010.213)
 • Pihl & Søn A.S. - ældreomsorgscentre i Kolding og Vejle m.fl. - medhold i voldgiftsret om ekstraarbejder og forsinkelse ved skærpede indretningskrav fra flere myndigheder
 • NIRAS A/S - Ørestaden - medhold i voldgiftsret om rådgiveransvar for udvikling af ejendom i Ørestaden
 • DAI Gruppen A/S - boligbyggeri - medhold i voldgiftsret vedrørende rådgiveransvar for opførelse af almennyttige boliger
 • Pihl & Søn A.S. - gennemførelse af voldgiftssag vedrørende byggeri af Grønlands Universitet i Nuuk
 • NIRAS A/S - projektering af dæk - medhold i voldgiftsret i sag anlagt af bygherre med påstand over 100 mio.kr. om projektering af dæk, som følge af manglende årsagsforbindelse (trykt i KFE 2010.1).
 • Topdanmark Forsikring A/S (og rådgivere) - Borgen Spøttrup - ført voldgiftssag i forbindelse med utæthed i det nylagte fredede middelalder-teglstenstag (trykt i KFE 2009.269)
 • Pihl & Søn A.S. - havnearbejder i Polen - medhold i voldgiftsret i krav mod polsk statsselskab vedrørende ekstraarbejder med efterfølgende tvangsfuldbyrdelse og retssag i Polen vedrørende anerkendelse af voldgiftskendelse, som ultimativt blev opfyldt af den polske myndighed
 • Pihl & Søn A.S. - anlæg af hovedveje på Jamaica - assistance og opnåelse af forlig vedrørende krav fra den væsentligste underentreprenør og i forhold til bygherre. Byggeriet var finansieret af Verdensbanken og underlagt lokal lovgivning samt jurisdiktion
 • G.V.L. Entreprise A/S - renovering i boligforening, Frederiksberg - opnået betaling for ekstraarbejder ved gennemførelse af mediation i Mediationsinstituttet
 • COMET I/S - Københavns Metro etape 1 og 2 - medhold i voldgiftsret om frifindelse i det væsentlige for M&E underentreprenørs ekstrakrav
 • Pihl & Søn A.S. karrébyggeri på Østerbro i København - medhold i voldgiftsret om krav for forsinkelse i anledning af fejlprojektering og skærpede myndighedskrav (trykt i KfE 2009.245)
 • Kaefer Isoleringsteknik A/S - Nordjyllandsværket - medhold i voldgiftsret om ekstrakrav og skader ved vandslag i kraftværk
 • Tryg Forsikring A/S og CF Møller A/S - Statens Museum for Kunst - medhold i voldgiftsret om udmåling af erstatning for glemte ydelser (trykt i KFE 2008.347)
 • Dominia A/S - boligbyggeri - medhold i voldgiftsret ved frifindelse af rådgiver angående anvendelsen af hygrodiode i stor boligbebyggelse, da der ikke var påvist projekteringsfejl eller mangelfuldt udført tilsyn (trykt i KFE 2009.10)
 • NCC International Danmark A/S - vejbyggeri i Zambia - medhold i voldgiftsret mod underentreprenør om ekstrakrav i split-jointventure
 • Wessberg A/S - Ballerup Super Arena - medhold i voldgiftsret ved frifindelse af rådgiver efter kollaps af Ballerup Super Arena, da projekteringsansvaret lå hos entreprenøren, og da rådgiver ikke havde udvist forsømmelighed ved kontrol af fremsendte beregninger (trykt i KFE 2008.111)
 • Kant Arkitekter A/S - projekteringsfejl - medhold i voldgiftsret allerede som følge af for sen reklamation og forældelse vedrørende krav om erstatning i anledning af en række påståede projekteringsfejl og mangeludført tilsyn (trykt i KFE 2007.299)
 • Tryg Forsikring A/S - malerarbejder - medhold i voldgiftsret vedrørende krav rejst mod bl.a. rådgiver i anledning af mangelfuld udført malerbehandling, allerede fordi de påviste forhold ikke kunne karakteriseres som mangler (trykt i KFE 2007.261)
 • Pihl & Søn A.S. - Grantley Adams Airport Barbardos - ved voldgift og forhandlinger opnået betaling for ekstrakrav ved ombygning af lufthavn
 • Pihl & Søn A.S. - renovering af Farum Midtpunkt - ved løbende forhandlingsrække opnået merbetalinger for forsinkelse og teltoverdækninger m.v. ved renovering af beboet lejlighedskompleks
 • Pihl & Søn A.S. - Operahuset - løbende assistance til styringsentreprenør til sikring af rettidig aflevering uden tvister verserende
 • Dall & Lindhartsen A/S Tryg Hovedsæde i Ballerup - medhold i voldgiftsret, som følge af for sen reklamation i forbindelse med mangler ved ny kontorejendom i Ballerup (trykt i KFE 2007.23)
 • Geoteknisk Institut (GEO) - omfartsvej - medhold i Højesteret og frifindelse af ingeniør-rådgiver som følge af forældelse i sag anlagt af kommune som følge af sætningsskader opstået ved anlæg af omfartsvej. (trykt i UfR 2005.1234)
 • SHL og Tryg Forsikring A/S - Den Sorte Diamant - medhold i voldgiftsret i forbindelse med sandstenen Blue Oyster i to sager om hhv. facaden på Fisken og gulvene af sandsten
 • Dansk Teknologisk Institut - Hotel Hilton - medhold i retssag om ansvar for granskning
 • A/S Øresundsforbindelsen - Kastrup Station - medhold i voldgiftsret om fejlprojektering af stationsfundamenterne (trykt i KFE 2004.325)
 • Rambøll A/S - kraftvarmeværk - medhold i voldgiftsret om projekteringsfejl omkring køling i forbindelse med etablering af kraftvarmeværk, da de påviste forhold måtte være en bygherrerisiko (trykt i KFE 2005.34)
 • Tryg Forsikring A/S - boligbyggeri i Skydebanegade i København - medhold i voldgiftsret i sag anlagt mod rådgiver vedrørende skader efter renovering af stor bebyggelse, da der ikke var påvist projekteringsfejl, og idet manglerne måtte henføres til udførelsen (trykt i KFE 2005.18)
 • Carl Bro A/S - landingsbane i Grønland - medhold i voldgiftsret da der ikke kunne konstateres projekteringsfejl eller andre forhold, som rådgiver var ansvarlig for i anledning af entreprenørens krav for ekstraarbejder på en landingsbane i Grønland (trykt i KFE 2005.9)
 • Pihl & Søn A.S. - Glyptoteket - assistance til entreprenør i anledning af projektændringer ved ombygning
 • Tryg Forsikring A/S - kraftvarmeværk - medhold i voldgiftsret og frifindelse af rådgiver, da der ikke var påvist rådgiverfejl i anledning af motorhavari ved kraftvarmeværk (trykt i KFE 2003.51)
 • Vendsyssel Fisk A/S - opførelse af fiskeindustri - medhold i voldgiftsret ved frifindelse for totalentreprenørs krav om tid og ekstrabetaling for opfyldelse af diverse myndighedskrav i fødevareindustrien (trykt i TBB 2002.227)
 • CSK Stål A/S - Sojakagens Frøsiloer i København - deltaget i voldgiftssag om de bærende stålkonstruktioner (trykt i KFE 2013.353)

Ratings

 • Within Construction, Plesner is a first tier firm.  

  "Ability to understand complex issues and translate into actionable guidance and advice. Clear and concise presentation of claims and argumentation in litigation"

  "Always available. Quick response. Proficient in understanding and addressing complex professional issues. Down-to-earth advice that considers the scope of the subject and the customer’s needs"

  "Very accommodating and ready to take all matters seriously" 

  "Plesner has provided a 360-degree full service for us. They have a big back office and have efficiently provided us with the best knowledge in their legal house across the different specialties" (2024)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Real Estate: Construction.

  Plesner boasts an exceptional construction practice with further strong capabilities in real estate mandates. The law firm is regularly involved in large-scale construction projects in the energy, infrastructure and transportation sectors, including litigation and arbitration proceedings. The group is also proficient in property and portfolio transactions, including the acquisition of development projects. The lawyers are well versed in the full gamut of property types, including mixed-use and student accommodation (2023+2024)

  "The team at Plesner has strength and depth, is very experienced and is commercial in driving transactions forward" (2023)

 • Within Construction, Plesner is a first tier firm.

  "Very professional team. Confident and friendly advisers, deal driven, accurate due diligence, strong legal base for negotiations, targets well achieved"

  "Plesner have a strong team with specialists in all constructions matters, they are impeccable"

  "They have the ability to comprehend
  complex challenges, and have a good sense of the construction market in general"
  (2023)

 • Plesner is listed in "Tier 1" as regards Project Development.

  "They were responsive, involved, knowledgeable and had good process management skills"

  "Excellent commercial understanding" (2023)
 • "Highly professional, key insights, flexible and constructive. Allocates resources so the job can be done within agreed timeframes, to the point communication and although cases can be complicated, Plesner do not add to the complications"

  "Quick, competent, quality conscious and business-focused team, they know their client and their law and the businesses, and pleasant people to work with" 

  "Always ready, quick to follow up on requests. Sharp and up to date on relevant legal issues"

  "Always quick to see the big picture and understand complex issues. Nice to have the same point of contact. Good service in house and in all matters of correspondence" (2022)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Real Estate Construction.

  The law firm Plesner boasts an exceptional construction practice with further strong capabilities in real estate mandates. Its team is regularly involved in large-scale construction projects concerning the energy, infrastructure and transportation sectors. In addition, the firm is renowned for its strength in complex construction arbitrations, making it a good choice for clients seeking comprehensive coverage (2022)

 • Plesner is listed in "Tier 1" as regards Project Development (2021+2021/2022+2022)

  "High level across different fields of expertise" (2022)

  "Plesner is extremely professional as a law firm. Its lawyers are world class and the firm has significant depth in terms of advisory experience and capability" (2021/2022)

  "Clear, concise and commercially pragmatic advice" (2021/2022) 
 • "They are solution-oriented, always assessing whether solutions requested are economically viable. They are always very professional"

  "The Plesner practise has broad expertise within real estate transactions and development and combined with the strengths of the construction team, Plesner has a true full service offering within real estate"

  "Great profile within the industry for both domestic and foreign players. Solid organisation and sufficient resources to cope with larger and more complex cases"

  "Highly skilled and experienced team, high quality, thoroughness and good commercial understanding. Availability and follow-up level is outstanding. Also a very ambitious team which strives for a good position in the market" (2021)

 • Exceptional practice handling all areas of real estate and construction law, with an emphasis on project development. Assists property owners, pension funds, international investors and developers with such issues as lease agreements, acquisitions and sales, commercial construction projects, dispute resolution and contract negotiation. Particularly well regarded for infrastructure construction projects.

  "The lawyers always offer hands-on case management"

  "They are approachable and accessible"

  "They are proactive and share their knowledge from previous deals with us" (2021)

 • "They understand how we think commercially and take this into account in the organisation of their legal assistance" (2020)

 • Exceptional practice handling all areas of real estate and construction law, with an emphasis on project development. Assists contractors, property owners, pension funds, international investors and developers with such issues as lease agreements, acquisitions and sales, commercial construction projects, dispute resolution and contract negotiation. Particularly well regarded for infrastructure construction projects.

  "The firm's lawyers have a holistic understanding of their clients, and thus a holistic approach to legal advisory"

  "Very experienced in the field and know the business" (2020)

 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  "Plesner is noted for its work on high-profile transactions, projects and disputes" (2019)

 • Exceptional practice handling all areas of real estate and construction law, with an emphasis on project development. Assists a plethora of clients, including contractors, property owners, pension funds, international investors and developers with an exhaustive range of legal issues, such as lease agreements, acquisitions and sales, dispute resolution and contract negotiation. Particularly well regarded for infrastructure construction projects.

  "High degree of expertise and experience, in addition to great over-all business insight and understanding" (2019)
   
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  Plesner is "one of the best" (2018)
 • "A great overall team, with great flexibility" (2018)
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm

  "Among the best in Denmark" - the "fantastic" construction team is led by Frants Dalgaard-Knudsen (2017)
 • Highly accomplished team handling all areas of real estate and construction law, with a focus on project development. Assists clients with dispute resolution, as well as on a wide range of real estate asset transactions. Acts for an enviable range of clients including contractors, architects, property owners, pension funds, international investors and developers.

  "Good counsellors who can cover everything. They are responsive, efficient, transparent and very commercial"
  (2017)
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  Frants Dalgaard-Knudsen is the key contact in the "very service-minded" construction group (2016)

 • Plesner’s infrastructure and energy practices are among the best in Denmark, with both widely viewed as excellent across board. The firm has a particularly strong track record in project development and an outstanding reputation for EPC work (2015)

 • Widely recognised for its impressive construction practice, representing contractors, engineers and architects.

  "The lawyers are great at combining commercial and legal points and are very responsive" (2014)

Se flere Se færre

Vores specialister

Seneste nyt om Entreprise

Læs alle insights om Entreprise