Plesner rådgiver om alle forhold vedrørende anti-hvidvask. Vi baserer vores rådgivning til de finansielle virksomheder på et indgående kendskab til den stadig mere komplekse og detaljerede lovgivning og til myndighedernes konkrete ageren.

Regeringen, Europa Kommissionen og Finanstilsynet har stor bevågenhed på anti-hvidvaskreglerne, ikke mindst som følge af de seneste terrorangreb i Europa, Panama Papers-sagen og den generelt øgede fokus på finansielle virksomheders compliance efter finanskrisen.

Kravene til finansielle selskabers evne til at efterleve anti-hvidvasklovgivningen har været støt stigende, og yderligere krav er på vej. Det har skabt udfordringer for selskaber i forhold til at håndtere udgifterne og ressourceforbruget forbundet med at forebygge hvidvask og overholde anti-hvidvasklovgivningen.

Det femte hvidvaskdirektiv blev vedtaget og offentliggjort i EU-Tidende den 19. juni 2018, hvorefter det er blevet implementeret i dansk ret med virkning fra den 10. januar 2020. Det sjette hvidvaskdirektiv er foreløbigt under forhandling og forventes vedtaget i EU den 3. december 2020.

Plesner har et indgående kendskab til regulering og praksis i forhold til foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering og rådgiver på alle områder i relation til foranstaltninger mod hvidvask og anti-hvidvasklovgivningen.

Vores kompetencer inden for anti-hvidvaskområdet bunder i en kombination af erfaring fra anklagemyndigheden og SØIK samt indgående kendskab til den finansielle sektor og Finanstilsynet.

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet