Plesner har inden for de seneste år oparbejdet en solid erfaring med at repræsentere klienter som forsvarer i sager inden for erhvervsstrafferetten, i sager om såvel særlovsovertrædelser som almindelige straffelovsovertrædelser. Vi repræsenterer både virksomheder og individer, herunder f.eks. ledelsesmedlemmer.

I sager om påstået overtrædelse af særlovgivningen arbejder vores team tæt sammen med specialister fra husets øvrige specialafdelinger, som er førende eksperter inden for deres respektive fagområder, herunder EU- og Konkurrenceret, Skatter og Afgifter, Persondataret, Bank og Finans, Operational Compliance, Eksportkontrol og Handelssanktioner, Capital Markets m.fl. Dette er med til at sikre vores klienter rådgivning på allerhøjeste niveau. 

Rollen som forsvarer forudsætter et særligt tillidsbånd mellem klient og advokat, og Plesner har derfor fokus på, at klienten skal føres trygt igennem hele forløbet fra start til slut.

Vores rådgivning omfatter bl.a. følgende: 

  • Krisestyring i klientens organisation
  • Rådgivning i forbindelse med udlevering af materiale til myndigheder, m.v.
  • Forsvarerbistand under politiets efterforskning, herunder gennemgang og analyse af efterforskningsmateriale, bistand ved politiafhøringer, m.v. 
  • Forsvarerbistand i straffesager ved domstolene 
  • Nexus til udenlandske advokater/myndigheder ved grænseoverskridende forhold 
  • Involvering af eksterne juridiske eksperter 
  • Input til pressehåndtering 

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet