"Renowned competition practice with exceptional expertise in complex cases" (Chambers 2022)

Plesners EU- og konkurrenceretsteam er markedsførende, navnlig i relation til komplekse sager, som involverer betydelige beløb. Udgangspunktet for vores højt specialiserede teams arbejde er en klar bevidsthed om ægte teamwork og konstant udfordrende opfattelser, metoder og analyser. 

Det mest erfarne team i Danmark

Vi er et team af højt specialiserede partnere, advokater og økonomer med erfaring fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, anklagemyndigheden, danske og europæiske domstole, Justitsministeriet, Klagenævnet for Udbud, Københavns Universitet, Copenhagen Business School og erhvervslivet, bl.a. virksomheder som Ørsted og Carlsberg.

Stærk økonomisk ekspertise er afgørende for teamets succes

Økonomi er i dag en fuldt integreret og grundlæggende del af konkurrenceretten, og økonomiske teorier og analyser indgår som et væsentligt element i det daglige arbejde på området. Plesners konkurrenceretsteam omfatter derfor en række medarbejdere med højt specialiseret økonomisk ekspertise, således at teamet er i stand til at yde optimal rådgivning i konkurrenceretlige sager, som involverer komplekse økonomiske aspekter. Erfaringen har vist, at det tætte samspil mellem teamets økonomer og advokater skaber særlige værdi for klienterne, bl.a. i relation til de omfattende strategiske overvejelser, der f.eks. skal foretages i forbindelse med komplekse kartel- og erstatningssager. 

Teamet er markedsførende, navnlig i relation til de mest komplekse sager

Plesner har været involveret i de fleste af de vigtige kartelsager, der har været behandlet af de danske konkurrencemyndigheder, og størstedelen af de EU-kartelsager, som har involveret danske virksomheder. Plesner er det eneste danske advokatfirma, som har deltaget i både EU-Kommissionens leniency-procedure og Kommissionens forligsprocedure i kartelsager.

Vi har erfaring fra et betydeligt antal af de vigtigste sager om misbrug af dominerende stilling, bl.a. den hidtil største misbrugssag i Danmark. Teamet har arbejdet på en række vigtige konkurrenceretlige erstatningssager, bl.a. Danmarks hidtil største kartelsag og Danmarks hidtil største erstatningssag vedrørende misbrug af dominerende stilling. Teamet har også været involveret i en række kartelrelaterede erstatningssager i udlandet, herunder USA, Canada, Storbritannien og Tyskland.

Teamet har arbejdet på nogle af de mest komplekse sager om fusionskontrol, herunder sager der medførte gennemførelse af tilsagn om afhændelser, og har meget stor viden om alle aspekter af fusionskontrol i henhold til både de danske regler og EU-reglerne. Teamet var involveret i en af de største rettede emissioner i Europa nogen sinde.

Teamets erfaringer fra de danske domstole og fra anklagemyndigheden spiller en væsentlig rolle i straffesager. Plesner har succesfuldt forsvaret klienter i retten i straffesager. 

Teamets andre ekspertise-områder omfatter alle former for aftaler, statsstøtte og compliance.

Highlights

Karteller

 • Strafferet - sikrede frifindelse i byretten af en grossist, der var tiltalt for kartelaktiviteter med påstand om bøde og fængselsstraf 
 • Danfoss - repræsenterede Danfoss i Refrigeration Compressors. Det var den første sag, hvor Europa Kommissionen og de amerikanske og brasilianske konkurrencemyndigheder koordinerede dawn raids, og en af de første sager, som blev forligt under Europa Kommissionens forligsprocedure. Koordinerede myndighedsundersøgelser og forsvaret mod erstatningssager på 5 kontinenter.
 • CRT kartellet - repræsenterede en international producent af hjemmeelektronik i en erstatningssag relateret til CRT kartellet
 • DSV – kartelsager vedrørende luftfragt- og spedition
 • Koda – repræsenterede det danske forvaltningsselskab KODA ved EU-Retten i en sag, der blev anlagt for at få annulleret EU-Kommissionens afgørelse om påståede former for konkurrencebegrænsende adfærd blandt forvaltningsselskaber
 • Lokalbanksagen – repræsenterede syv danske pengeinstitutter i den såkaldte Lokalbanksag. Alle alvorlige påstande, som Konkurrencerådet havde fremsat mod de syv lokalbanker om kartelvirksomhed, aftaler om markedsopdeling og priskoordinering, blev afvist af Konkurrenceankenævnet
 • Dansk Rørindustri – repræsentation af Dansk Rørindustri i Pre-insulated Pipes, en af de første EU-kartelsager, der omfattede en dansk virksomhed. Sagen fastlagde en række vigtige konkurrenceretlige principper i EU-retten

Misbrug

 • Ørsted - forsvarede succesfuldt Ørsted og Elsam i et kompleks af myndigheds- og retssager mod anklager om urimeligt høje priser ved salg af el i Danmark med tilhørende follow-on erstatningskrav fra 1100 virksomheder. Sagskomplekset er det største i Danmark nogensinde
 • Danske Advokater - rådgivning af Danske Advokater i forbindelse med klage over Karnov for misbrug af dominerende stilling gennem bl.a. urimeligt høje priser
 • Energi E2 - rådgav Energy E2 og Ørsted I relation til Konkurrence- og forbrugerstyrelsens undersøgelse af Energi E2s prissætning. Energy E2 blev frifundet for alle anklager, og styrelsens direktør udtalte i den forbindelse, at det havde været "en af de en af de mest omfangsrige sager, vi har haft i nyere tid”
 • Urimeligt lave priser - repræsentation af en virksomhed i finanssektoren vedrørende stand-alone erstatningssag om påståede urimeligt lave priser
 • Victor Hasselblad - forsvarede succesfuldt den svenske kameraproducent Victor Hasselblad i Europa Kommissions undersøgelse vedrørende Hasselblads påståede "refusals to license" essentiel IP og "bundling" af produkter – svarende til Microsoft sagen. Efter flere års undersøgelse blev de relevante klager over Hasselblad afvist af Kommisisionen
 • Skandinavisk Motor Co (Semler) - repræsentation i forhold til erstatningssag vedrørende misbrug af dominerende stilling på markedet for reservedele

Vertikale aftaler

 • Nissan Nordic Europe - repræsentation i forhold til klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og stand-alone erstatningssag vedrørende afslag på adgang til kvalitativt selektivt distributionssystem for eftersalgsaktiviteter
 • Diesel Motor Nordic - repræsenterer i Sø- og Handelsretten virksomheden mod anklager om hindringer mod parallelimport. Det er den første sag, hvor danske, svenske og hollandske konkurrencemyndigheder koordinerede dawn raids, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har beskrevet sagen som "one of the longest-running investigations"
 • Levi's - forsvarede Levi's i retten over for anklagemyndigheden og fik medhold i sagen. Levi's var tiltalt for ulovlig anvendelse af bindende videresalgspriser, men blev frifundet
 • Weber-Stephen Nordic - repræsenterede Weber-Stephen Nordic i en sag, hvor anklagemyndigheden undersøgte de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremsatte anbringender om, at Weber-Stephen Nordic ulovligt forsøgte at påvirke detailleddets salgspris. Klienten fik medhold i sagen
 • Weber-Stephen Nordic - konkurrenceretlig rådgivning vedrørende implementeringen af et kvalitativt selektivt distributionssystem i Norden
  Semler – forsvarede succesfuldt importøren af Audi ved EU-Domstolen i sag C-125/05 Vulcan Silkeborg vedrørende fortolkningen af motorkøretøjsforordningen
Fusioner
 • EY International - bistand til EY ved de nationale domstole og EU-Domstolen i forbindelse med principiel sag om "gun-jumping" i forbindelse med EY's overtagelse af KPMG's danske aktiviteter
 • Finansministeriet og Ørsted - den danske stats salg af aktier i DONG Energy (Ørsted) til Goldman Sachs, ATP og PFA, og den efterfølgende børsintroduktion, herunder spørgsmål om statsstøtte og anmeldelse af begge transaktioner til EU-Kommissionen
 • Equinor Refining Norway (ejet af den norske stat) - køb af Danske Commodities, anmeldelse til og godkendelse af EU-Kommissionen
 • EY – bistod med overtagelsen af KPMG Danmark. Fusionen blev godkendt af Konkurrencerådet med tilsagn i fase II
 • Circle K (Statoil Fuel & Retail) - køb af Dansk Shell, anmeldelse til og godkendelse i fase II af EU-Kommissionen og frasalg af visse aktiver til DCC, ligeledes godkendt af EU-Kommissionen
 • Telenor - påtænkt fusion med Telia i Danmark, anmeldelse til EU-Kommissionen
 • Finansministeriet/Kulturministeriet - bistand i forbindelse med den påtænkte (delvise) privatisering af TV2
 • Bonnier - bistand i forbindelse med salget af 49,9% af aktierne i Dagbladet Børsen til JP/Politikens Hus
 • Nordic Capital - salg af Unifeeder A/S til DP World, anmeldelse til og godkendelse af EU-Kommissionen
 • Ratos/Arcus – overtagelsen af Pernod Ricard Danmark A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte i sin første afgørelse fusionen med de afgivne tilsagn i fase I
 • A.P. Møller - Mærsk A/S - bistod med salget af Norfolk Holdings til DFDS og med A.P. Møller - Mærsk's erhvervelse af en minoritetsaktiepost i DFDS
 • Telenor - bistod med sammenlægningen af Telenors og Telias mobilnetværk, 2G, 3G og 4G (LTE), i et fælles netværk
 • Nordic Capital - bistod med erhvervelsen af butikskæden Sportmaster, Danmarks største sportskæde, som i dag omfatter over 40 tidligere uafhængige virksomheder
 • Post Danmark A/S - bistod den danske postoperatør med at anmelde fusionen med virksomhedens svenske modpart til EU-Kommissionen. Omfattede bl.a. rådgivning om tilsagn og udpegning af repræsentanter

Statsstøtte

 • Ørsted – statsstøtteretlig bistand til det statsejede selskab i forbindelse med en kapitaltilførsel på DKK 13.050 mio. fra bl.a. Goldman Sachs. Dette var den største rettede emission i Danmark i 2013 og en af de hidtil største i Europa
 • Sund & Bælt Holding - rådgivning i forbindelse med opførelsen af Femern Bælt-forbindelsen 
 • FIH Erhvervsbank A/S - ydede bistand i relation til aftalen med Finansiel Stabilitet (den danske stat) vedrørende Bankpakke 5 og den efterfølgende anmeldelse af denne støtte til EU-Kommissionen
 • Innovationsfonden (Danmarks største statsejede fond) - etablering af de grundlæggende statsstøtteretlige rammer for fondens virke, herunder for udbetaling af fondens midler til private virksomheder og universiteter med henblik på udvikling af nye og vigtige teknologier

 

Ratings

 • Plesner is and has continuously for many years been ranked as leading (first tier, band 1) by Chambers and Legal500.
 • Within EU, Competition and Public Procurement, Plesner is a first tier firm.

  "The Plesner team is highly skilled, business oriented and also very responsive and pleasant to work with. They manage to always display a great knowledge and provide to-the-point advice in relation to highly complex questions without taking too many reservations. The team excels in breaking down complex issues to manageable bite sizes and are always available and responsive"

  "Solid advice in the area of competition law. Capacity and knowledge is good" (2024)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Competition/European Law.

  Plesner remains one of the top competition law firms in Denmark. It assists clients with the competition law and foreign direct investment aspects of high-value corporate transactions. The team further represents clients in investigations into allegations of excessive pricing and resale price maintenance, as well as in subsequent appeals against fines and in damages actions. Team members offer additional experience in public procurement mandates.

  "The Plesner team is exceptional in handling very complex matters and making them tangible in bite sizes. The lawyers are structured and great at presenting complex advice so that it can be understood by both lawyers and non-lawyers"

  "The team is made up of highly skilled competition law experts who are also strong on understanding the sector and the commercial side"

  "We received very strong advice with a lot of business sense"

  "The team are quick to understand the issue and we can always have a positive dialogue"

  "I've worked with Plesner and was very impressed by how deep the team go into understanding the market. They go deep into the details and leave no stones unturned" (2024)

 • Within EU, Competition and Public Procurement, Plesner is a first tier firm.

  "Very impressed with the competition law team, particularly their attentiveness and ability to prioritise urgent matters"

  "Plesner offers thorough, sound and to the point legal advice"

  "The competition law team with Plesner is second to none when it comes to high complexity antitrust litigation"
   (2023)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Competition/European Law.

  Plesner is one of the leading Danish competition law firms with a broad practice that encompasses merger clearance mandates, behavioural investigations and state aid matters. The team is well regarded for handling challenges to DCC decisions and damages cases. Team members also offer experience in public procurement matters, representing clients throughout the tendering process.

  "The team provides deep insight into the laws and regulations"

  "The Plesner competition law team is equipped to deal with any type of competition law matter"

  "Plesner has a good commercial understanding paired with excellent competition law expertise"

  "The lawyers are very service-oriented and provide high-quality advice" (2023)

 • Within EU, Competition and Public Procurement, Plesner is a first tier firm.

  Noted for its cross-border expertise, Plesner has a strong track record in EU cartel cases and follow-on damages actions in multiple jurisdictions.

  "Plesner is by far top of the list in Denmark with respect to competition law"

  "They offer prompt, sound and to the point legal advice. Furthermore, they are thorough. We primarily use them for matters relating to investigations, syndicated loans and M&A"

  "The competition law team at Plesner excel at their ability to convert endless complexity into bite-sized manageable legal questions" (2022)

 • Plesner is listed in "Band 1" as regards Competition/European Law.

  Plesner has a renowned competition practice with exceptional expertise in complex cases related to state aid, follow-on damages claims and merger control. The department also handles cartel cases and tender processes. Clients benefit from the law firm's in-house economists, as well as lawyers with previous experience working in the Danish Competition and Consumer Authority. Plesner is frequently engaged by financial institutions and government entities, as well as manufacturing and energy companies (2022)

 • Within EU and competition, Plesner is a first tier firm.

  "A very good and experienced competition law team" (2021)

 • Renowned practice with exceptional expertise in complex cases related to state aid, follow-on damages claims and merger control. Acts on the full range of competition mandates, including cases with criminal aspects. Also handles cartel cases and tender processes. Clients gain access to the team's in-house economists, as well as lawyers with previous experience working in the Danish Competition and Consumer Authority. Frequently engaged by financial institutions and government entities, as well as manufacturing and energy companies.

  "The lawyers are exceptionally good at understanding the facts and translating them into a legal context"

  "They are outstanding in presenting cases and coming up with the right arguments" (2021)

 • Within EU and competition, Plesner is a first tier firm.

  "Among the best competition law practices in Denmark with great all-round experience regarding competition law matters" (2020)

 • Renowned practice with exceptional expertise in complex cases related to state aid, follow-on damages claims and merger control. Acts on the full range of competition mandates, including cases with criminal aspects. Also noted for its experience in cartel cases and tender processes. Clients gain access to the team's in-house economists, as well as lawyers with previous experience working in the Danish Competition and Consumer Authority. Frequently engaged by financial institutions and government entities, as well as manufacturing and energy companies.

  "Provides clear, hands-on advice"

  "Really experienced and have a good, broad knowledge of competition law in different settings" (2020)

 • Within EU and competition, Plesner is a first tier firm.

  Plesner fields "a deep bench of good competition lawyers", with "plenty of experience" (2019)

 • Renowned practice with exceptional expertise in complex cases related to abuse of dominance, damages and merger control. Acts on the full range of competition mandates, including cases with criminal aspects. Also noted for its experience in cartel cases and private placements. Clients gain access to the team's in-house economists, as well as lawyers with previous experience working in the Danish Competition & Consumer Authority. Recent work includes numerous cross-border merger filings and follow-on damages claims. Frequently engaged by financial institutions, government entities and utilities companies.

  "Extremely skilled lawyers who think strategically"

  "Very responsive and business-minded" (2019)

 • Within EU and competition, Plesner is a first tier firm.

  The three-partner department at Plesner is "among the best, if not the best" and handles the full array of competition law matters. It is praised for its "meticulous analysis of legal issues and understanding of complex facts" (2018)
 • "The best in competition law"

  Impressed by the team's commitment and endurance on lengthy and demanding cases - "they never ran out of steam and enjoyed it all along" (2018)
 • Renowned practice with exceptional expertise in complex cases related to abuse of dominance, damages and merger control. Acts on the full range of competition mandates, including cases with criminal aspects. Also noted for its experience in cartel cases and private placements. Clients benefit from the lawyers' previous experience working in the national and European courts, as well as the Danish Competition & Consumer Authority.

  "They know our issues and can anticipate our needs. They have so many capable people in different areas and always provide the right expertise. They are also available and responsive"

  "We use them when we feel we need specialist knowledge. They are very thorough and provide a high level of service" (2017)

 • Within EU and competition, Plesner is a first tier firm.

  Plesner's "very good" team primarily handles cartel investigations, merger control, state aid and abuse of dominance matters (2017)

 • "We are extremely satisfied. The lawyers are available, timely and responsive"

  "The follow-up on cases is good and structured, and there is good communication between partners. There has never been any delay in delivering"

  "We consider it to be one of the best full-service firms" (2016)

 • Within EU and competition, Plesner is a first tier firm.

  Plesner's "highly specialised and experienced" competition law group has "extensive knowledge" of a broad range of industry sectors (2016)

 • Standout team advising on complex, high-value cases with multi-jurisdictional aspects. Covers a diverse range of competition and procurement issues, acting on mergers, cartel and abuse of dominance cases. The team offers specific expertise relating to proceedings before the Danish Complaints Board for Public Procurement (2015)

Se flere Se færre

Vores specialister

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb

Læs alle insights om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb