Vi tilbyder virksomheder og organisationer en komplet compliance-rådgivning på tværs af forskellige juridiske områder. Vores team udmærker sig ved, at vi både rådgiver om indholdet af lovgivningen - og samtidig er specialiseret i at hjælpe hele vejen med den praktiske implementering af tiltag, som kan sikre overholdelse af reglerne med mindst mulig gene for det daglige arbejde.

På tværs af vores forskellige juridiske specialer har vi samlet et dedikeret team af specialister med erfaring i operationel compliance. Vi kan derfor tilbyde virksomheder, offentlige myndigheder og andre organisationer hjælp til gennemførelse af compliance-projekter af et håndplukket team af specialister, der tilsammen har dybt kendskab til de enkelte juridiske specialer, indsigt i særlige forhold om den relevante branche og praktisk erfaring med projektledelse og implementering af compliance-tiltag.

Compliance-værktøjskasse

Vi har lang erfaring med operationel compliance og arbejder med udgangspunkt i en gennemprøvet "compliance-værktøjskasse" med en række redskaber til at gennemføre et vellykket compliance-projekt i virksomheder inden for alle brancher.

Vi råder over en god håndfuld Prince2-certificerede projektledere, og vi kan hjælpe med samtlige faser af et compliance-projekt - lige fra opstartsfasen til identifikation af regulatoriske-udfordringer, analyse, vurdering, implementering, opfølgning og kvalitetssikring.

Vores compliance-specialister rådgiver om:

 • Projektledelse

 • Udarbejdelse af projektplan

 • Planlægning, organisering og implementering af virksomhedens complianceprogram, herunder rapportering og opfølgning

 • Udarbejdelse af spørgetemaer til brug for interviews i forbindelse med et compliance-programmer

 • Udarbejdelse af projektmodeller

 • Fastlæggelse af kontrolmål

 • Gennemførelse af GAP-analyser

 • Udarbejdelse af paradigmer (f.eks. aftaleskabeloner, politikker og procesbeskrivelser)

 • Udarbejdelse af de enkelte politikker, retningslinjer, kodex m.v.

 • Trænings- og undervisningsforløb for medarbejdergrupper

 • Change management og awarenes-programmer

Vores specialister

Seneste insights

Flere insights