Plesner rådgiver om alle aspekter af Legal Risk Management. Vores rådgivningsydelser omfatter alt fra den indledende kortlægning af de juridiske risici, til de mere komplekse overvejelser om ønsker til risikoprofil på kort og lang sigt samt den praktiske implementering af Legal Risk Management-processer i organisationen.

De juridiske risici bør indgå som en integreret del af virksomheders samlede Enterprise Risk Management. Vi hjælper vores klienter med at skabe et samlet og opdateret overblik over deres forskellige juridiske risici, og med en plan for håndtering og tilpasning af risici.

Risikobilledet for en virksomhed forandrer sig konstant og kan blive skærpet markant i forbindelse med nye danske regler, ny EU-lovgivning eller andre nye juridiske tiltag som f.eks. nye internationale standarder og praksis. På samme måde kan indgåelse af nye kontrakter eller nye forretningsområder rykke afgørende ved virksomhedens samlede juridiske risikoprofil.

Plesner rådgiver både mellemstore og store, nationale og internationale klienter om Legal Risk Management, og vi har særligt fokus på at bistå virksomheder med, hvordan de bedst muligt kan anvende en løbende tilpasning af juridiske risici aktivt i udviklingen af deres forretning.

I tæt samarbejde med virksomheden hjælper vi bl.a. med:

  • Overblik over virksomhedens nuværende risici, f.eks. via interviews
  • Analyse af juridiske risici
  • Afgrænsning af, hvilke risici en virksomhed ønsker at påtage sig
  • Rapportering i et let forståeligt og overskueligt format
  • Rådgivning om risikoprofil - baseret på virksomhedens ønsker
  • Udarbejdelse af handlingsplan og retningslinjer for styring af risici
  • Implementering af handlingsplan, nye processer, sikkerhedstiltag og lign.
  • Udarbejdelse af Legal Risk Management-værktøjer, f.eks. kontraktskabeloner, e-learning, standarddokumenter og interne retningslinjer.
  • Etablering af governance-struktur til styring af både nuværende og fremtidige risici

Seneste insights

Flere insights