Plesner GDPR e-learning

Virksomheder, myndigheder og organisationer er først helt på plads med GDPR, når alle rele­vante medarbejdere har fået den nødvendige undervisning. Plesner har lanceret et GDPR e-learning program, der giver medarbejderne lige præcis den viden om GDPR, som de skal have i deres daglige arbejde med persondata.

Plesner GDPR e-learning kræver ikke nogen særlige forudsætninger eller viden om GDPR. Kurset kan gennemføres fleksibelt, præcist når det passer ind i den enkelte medarbejders program. Det tager effektivt ca. en time at gennemføre hele forløbet, som dokumenterer, at medarbejderne har opnået den nødvendige viden om håndtering af persondata.

Medarbejderne skal ikke kunne reglerne i GDPR. Det afgørende er, at medarbejderne i dagligdagen bliver i stand til at identificere persondata og mulige problemstillinger samt har en grundlæggende forståelse for de underliggende principper.

Plesner GDPR e-learning kan fås både i en dansk og i en engelsk version.

GDPR e-learning - Moduloversigt

Plesner GDPR e-learning består af i alt syv moduler. Hvert modul har et målrettet fagligt fokus og et konkret læringsmål for medarbejderen. Hvert modul er dynamisk opbygget med forskellige typer af digitalt indhold, hvor medarbejderen får faglig viden om GDPR kombineret med konkrete eksempler fra hverdagen. Medarbejderen skal løbende løse en række opgaver knyttet til læringsmålet for det enkelte modul.

Modulerne tages i rækkefølge fra Modul 1 til Modul 7. Det skal sikre, at medarbejderen får det optimale udbytte af GDPR e-learning.

Kurset afsluttes med en test på 25 spørgsmål. Det kræver 80 pct. rigtige svar for at bestå prøven. Hvis medarbejderen ikke består prøven, tages den om.

Modul 1 - Hvad er persondata
Læringsmål: Jeg kan forklare hvad persondata er og skelne mellem forskellige typer af personoplysninger

Modul 2 - Meningen med lovgivningen
Læringsmål: Jeg kan beskrive meningen med lovgivningen

Modul 3 - De seks grundlæggende principper
Læringsmål: Jeg kan anvende de seks grundlæggende principper

Modul 4 - Behandling af persondata
Læringsmål: Jeg kan forklare, hvad det vil sige at "behandle" persondata, og jeg kan angive, hvem jeg skal kontakte, hvis jeg bliver i tvivl om, hvad jeg skal gøre i en konkret situation

Modul 5 - Oplysningspligt og privatlivspolitik
Læringsmål: Jeg kan forklare, hvad oplysningspligt er, og jeg kender de relevante privatlivspolitikker

Modul 6 - Individets rettigheder
Læringsmål: Jeg kan genkende situationer, hvor individet har en rettighed og ved, hvem jeg skal henvende mig til

Modul 7 - Persondatasikkerhed
Læringsmål: Jeg kan identificere en datasikkerhedsbrist og ved, hvem jeg skal henvende mig til

Få alle til at gennemføre

Den enkelte medarbejder kan følge sine egne fremskridt i kurset, og systemet kan sende påmindelser, når deadline er tæt på at være overskredet.

Er I en større organisation, kan medarbejderne inddeles i afdelinger, og I kan for hver afdeling vælge en ansvarlig, som aktivt kan følge medarbejdernes performance i statusrapporter.

Statusrapporter giver overblik over:

 •  Liste over navne på medarbejdere, som har adgang til kurset
 • Score på tests inkluderet i kurset
 • Hvor lang tid medarbejderen har brugt på at gennemføre de enkelte moduler og hele kurset
 • Deadline, som den enkelte medarbejder har fået tildelt på modulet og kurset og evt. overskredet
 • Statusrapporter på de enkelte moduler og kurset over, hvor mange medarbejdere der har begyndt uden at gennemføre, ikke er begyndt, gennemført, eller har overskredet deadline

Nemt at komme i gang

Det er hurtigt og nemt at komme i gang med Plesner GDPR e-learning. I modtager en email med instrukser, og på det aftalte tidspunkt får alle deltagerne automatisk en email med introduktion og login til Plesner GDPR e-learning - og så er kurset i gang.

3 gode grunde til at vælge GDPR e-learning

 1. Det juridiske
  Det juridiske indhold i Plesner GDPR e-learning er udarbejdet af Plesners Persondata Team, der med partner Michael Hopp som ankermand er et af Danmarks førende teams af specialister i persondataret. Teamet har omfattende hands-on-erfaring med persondata i virksomheder, myndigheder og organisationer. Den viden har teamet brugt til at udvikle et juridisk indhold, som er nemt at bruge i praksis.

 2. Det pædagogiske
  Plesner GDPR e-learning er udviklet i samarbejde med psykologer og kreative eksperter og er tilrettelagt på baggrund af et gennemtænkt og skræddersyet lærings koncept med brug af effektive læringsmetoder. Det betyder, at Plesner GDPR e-learning har et inspirerende design med en høj grad af interaktivitet og indeholder en lang række konkrete eksempler og varierede øvelser, som støtter op om læringsmålene. Medarbejderne bliver involveret og skal aktivt tage stilling.

 3. Det tekniske
  Plesner GDPR e-learning er teknisk fleksibel og kan tilgås fra både PC, tablet og mobil. Adgang til Plesner GDPR e-learning sker som udgangspunkt via Learning Management Systemet (LMS) eloomi. Hvis I allerede har et LMS til e-learning, kan Plesner GDPR e-learning også nemt integreres i jeres nuværende LMS. 

Plesners e-learning kan leveres i f.eks. AICC, SCORM 1.2, SCORM 2004 og Tin Can API filer og er kompatibel med mange LMS løsninger så som SABA, Skillsoft, Workday, eloomi, Succesfactor, Fornastone. Vi anbefaler større organisationer at bruge deres eget LMS.

Seneste nyt om Persondata

Persondata