Plesner har i en lang årrække haft fokus på rådgivning til virksomheder i liberale erhverv og har i kraft heraf oparbejdet en høj grad af detailviden og brancheerfaring. Det gælder i særlig grad revisionsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektvirksomheder, advokatfirmaer og lægeklinikker/privathospitaler.

Plesners rådgivning til revisionsvirksomheder omfatter alle aspekter af revisionsvirksomheders behov for juridisk bistand, herunder sammenlægning af revisionsvirksomheder, alle former for regulatoriske spørgsmål, advokatrepræsentation i erstatningssager - herunder en række meget omfangsrige sager som udløbere af "finanskrisen" - repræsentation i revisornævnssager samt straffesager. 

Plesner rådgiver løbende en række danske ingeniør- og arkitektvirksomheder og fører i den forbindelse løbende et stort antal rets- og voldgiftssager om rådgiveransvar, herunder en række af Danmarkshistoriens største sager, som ofte fordrer stor teknisk indsigt og erfaring med behandling af sager af ekstraordinært omfang. Plesner er oftest det foretrukne valg blandt de ansvarsforsikringsselskaber, der forsikrer ingeniør- og arkitektvirksomheder. 

Plesner har løbende rådgivningsopgaver for danske privathospitaler med alle juridiske forhold og har opbygget specialistkompetence inden for overdragelse af lægeklinikker.

Plesner er ofte søgt af andre advokatvirksomheder, blandt andet med henblik på bistand i sager om professionelt ansvar, advokatnævnssager og sager om interessentskabsretlige forhold.

Highlights

 • Momskarruselsvig - medhold ved Højesteret i en principiel erstatningssag anlagt af Skatteministeriet mod ledelsen i et selskab, der af en betroet medarbejder var blevet anvendt til deltagelse i svigsrelaterede handler
 • Holdingselskabet af 1.7 1988 A/S under konkurs - medhold ved såvel landsret som Højesteret i, at bl.a. en advokat, der havde siddet i bestyrelsen for det konkursramte selskab, havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med salget af en professionel fodboldklub til underpris. Højesteret fastsatte erstatningen til kr. 10 mio.
 • Privathospitalet Hamlet - Aleris AB's køb af Privathospitalet Hamlet
 • Rambøll A/S - kraftvarmeværk - medhold i voldgiftsret om projekteringsfejl omkring køling i forbindelse med etablering af kraftvarmeværk, da de påviste forhold måtte være en bygherrerisiko (trykt i KFE 2005.34)
 • NIRAS A/S - projektering af dæk - medhold i voldgiftsret i sag anlagt af bygherre med påstand over 100 mio.kr. om projektering af dæk, som følge af manglende årsagsforbindelse (trykt i KFE 2010.1)
 • NIRAS A/S - Ørestaden - medhold i voldgiftsret om rådgiveransvar for udvikling af ejendom i Ørestaden
 • Kant Arkitekter A/S - projekteringsfejl - medhold i voldgiftsret allerede som følge af for sen reklamation og forældelse vedrørende krav om erstatning i anledning af en række påståede projekteringsfejl og mangeludført tilsyn (trykt i KFE 2007.299)
 • Ernst & Young - medhold ved Højesteret i, at betalt erstatning i selskabstømmersager kunne fradrages som driftsomkostning
 • Ernst & Young - bistand til EY i forbindelse med EY's optagelse af tidligere partnere i KPMG Danmark og udarbejdelse af dertil relaterede aftaler

 • DR Byen - bistand til en teknisk rådgiver i forbindelse med en omfangsrig voldgiftssag anlagt af DR vedrørende DR Byens opførelse
 • Det Kgl. Bibliotek - bistand til den rådgivende ingeniør i forbindelse med en tvist on Det Kgl. Biblioteks prestigebyggeri "Den Sorte Diamant"

Seneste insights

Flere insights