Nu begynder forberedelserne til UPC for alvor. Den 19. januar 2022 trådte protokollen om UPCs provisional application phase ("PAP") i kraft. Aftalen om en fælleseuropæisk patentdomstol ("Unified Patent Court", eller "UPC") forventes nu at træde i kraft omkring 1. januar 2023 (mellem ultimo 2022 og primo 2023). Efter mange benspænd for den fælleseuropæiske patentdomstol er de sidste praktiske forberedelser nu sat i gang.

UPC vil medføre store ændringer for patenthavere og for teknologitunge virksomheder. UPC-aftalen indebærer, at en lang række patentsager fremover skal anlægges ved den fælles patentdomstols afdelinger frem for ved de almindelige, nationale retsinstanser. Samtidig med patentdomstolsaftalen bliver der også indført et europæisk enhedspatent, det vil sige et patent med ensartet virkning i hele EU med undtagelse af Spanien, Polen, Tjekkiet, Ungarn og Kroatien. Storbritannien er heller ikke med i UPC-ordningen eller enhedspatentet.

UPC skulle efter planen være startet op allerede i 2017, men projektet er blevet udskudt på grund af to søgsmål ved den tyske forfatningsdomstol, hvor der blev stillet spørgsmål ved ordningens forenelighed med den tyske grundlov. Den tyske forfatningsdomstol kendte den 20. marts 2020 den tyske gennemførelse af UPC for forfatningsstridig (ikke vedtaget med nødvendigt flertal), men stridigheden blev udbedret, og den 9. juli 2021 afviste forfatningsdomstolen to begæringer om at nedlægge midlertidigt forbud mod de tyske love, der ratificerer UPC-aftalen. 

Storbritannien meddelte oprindelig, at landet ville deltage i ordningen på trods af EU-udmeldelse, men meddelte i starten af 2020, at landet alligevel ikke vil deltage.

Nu hvor 13 lande har ratificeret protokollen om UPCs provisional application phase ("PAP"), og den dermed er trådt i kraft, er de endelige praktiske forberedelser til UPC-ordningen gået i gang.

På denne temaside kan du holde dig opdateret og finde information om UPC. 

Nyheder

UPC - den fælles patentdomstol

Plesner.com/upc