Andreas Rye-Andersen

advokat, manager

Andreas Rye-Andersen er manager i vores team for Dispute Resolution.

Andreas beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager inden for det formueretlige område, herunder særligt med forsikrings-, entreprise- og erstatningsret samt sager omhandlende person- og arbejdsskade.

Andreas rådgiver nationale og internationale virksomheder i forbindelse med rets- og voldgiftssager. Rådgivningen omfatter blandt andet aktørerne inden for bygge- og anlægsbranchen herunder tekniske rådgivere, bygherrer og entreprenører i alle stadier af byggeprocessen.

Derudover underviser Andreas på Københavns Universitet i faget Obligationsret, på den juridiske bacheloruddannelse.

Andreas har tidligere beskæftiget sig med ejendomstransaktioner og projektudvikling, hvilke kompetencer bidrager til at sikre en effektiv processtyring af større sagskomplekser.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution