Emma Marie Søgaard

advokatfuldmægtig

Emma Marie Søgaard er advokatfuldmægtig i vores team for IP-ret og Life Science.

Emma beskæftiger sig med håndhævelse af IP-rettigheder inden for særligt varemærkeretten og patentretten, herunder forbuds- og bevissikringssager.

Emma rådgiver herudover klienter om regulatoriske forhold vedrørende lægemidler og medicinsk udstyr. Rådgivningen omfatter blandt andet spørgsmål om godkendelse, salg og markedsføring af lægemidler.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret