Jakob Dolmer

advokat

Jakob Dolmer er advokat i vores team for IP-ret og Life Science.

Jakob beskæftiger sig primært med håndhævelse af immaterielle rettigheder inden for tekniske områder (primært patenter) i retssager, herunder midlertidige forbud og bevissikring, ligesom Jakob er en del af vores UPC-Task Force.

Jakob er derudover en del af vores regulatoriske gruppe for Life Science, hvor han rådgiver virksomheder om regulatoriske forhold vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr etc.

Endvidere rådgiver Jakob om indgåelse af aftaler indenfor IP- og Life Science området, f.eks. licensaftaler, forsknings- og udviklingsaftaler og Material Transfer Agreements.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret