Mette-Marie Buch Henrichsen

advokat, director

Mette-Marie Buch Henrichsen er director i vores team for IP-ret og Life Science.

Mette-Marie er specialiseret inden for områderne Life Science Regulatory og Marketing Compliance. Hun rådgiver om danske og EU-retlige Life Science Regulatory og Marketing Compliance-forhold vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, kosmetik, fødevarer og kosttilskud i Danmark og i EU. Rådgivningen omfatter bl.a. forhold vedrørende kliniske forsøg, salg og markedsføring, priser, substitution og forholdet mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoselskaber. Mette-Marie har desuden omfattende erfaring med off-label-anbefalinger, parallelimport af lægemidler og medicinsk udstyr samt rådgivning af klienter vedrørende forskellige digitale sundhedsprojekter.

Mette-Marie har yderligere erfaring med IP-aftaler og andre Life Science-aftaler, herunder Clincal Trial Agreements, Research & Development Agreements, Licensing and Collaboration Agreements, Material Transfer Agreements og Non-Disclosure Agreements.

Herudover har Mette-Marie erfaring med håndhævelse af patenter, varemærkerettigheder og ophavsrettigheder samt generel markedsføringslovgivning, herunder forbuds- og bevissikringssager.

Desuden er Mette-Marie medforfatter til bogen Life Science Jura, 3. udg., 2020, fra Djøfs forlag.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret