Michael Schebye Brandt-Jensen

advokat (L), director

Michael Schebye Brandt-Jensen er director og en del af Plesners team for Insolvens og Rekonstruktion, der håndterer de største og mest komplekse konkurser og rekonstruktioner i Danmark.

Michael er højt specialiseret i insolvens- og rekonstruktionsret, og han beskæftiger sig primært med varetagelse af kreditorers rettigheder, finansiel rekonstruktion af kriseramte virksomheder, akkordforhandlinger samt konkursboers behandling.

Michael har behandlet mange, større og mindre konkursboer samt rekonstruktioner af både national og international karakter, og han har således stor erfaring med den praktiske konkurs- og rekonstruktionsbehandling, hvilket er en væsentlig forudsætning for rådgivning vedrørende nødlidende engagementer og virksomheder.

Michael er certificeret insolvensadvokat hos Danske Insolvensadvokater og har stor retssagserfaring og møderet for Landsretten. Yderligere er Michael tilknyttet Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Derudover arbejder Michael med formueretlige og selskabsretlige problemstillinger.

Michael varetager endvidere tvangsauktionssager og har tidligere beskæftiget sig med funktionærret, dødsbobehandling samt generel erhvervsret.

 

Ratings

  • "Clear communication and also not reluctant to push the client if and when needed" (2022)

    "Very clear and well-structured advice with good responsiveness. Willingness to go the extra mile to support the client" (2021/2022)

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion