Oliver Hyche Lyngholm

advokatfuldmægtig

Oliver Hyche Lyngholm er advokatfuldmægtig i vores team for IP-ret og Life Science.

Oliver beskæftiger sig med håndhævelse af IP-rettigheder inden for særligt patentretten og varemærkeretten, herunder også forbuds- og bevissikringssager.

Oliver rådgiver herudover klienter om regulatoriske forhold vedrørende lægemidler og medicinsk udstyr. Rådgivningen omfatter blandt andet spørgsmål om godkendelse, salg og markedsføring af lægemidler.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret