Peter Bang

advokat (H), partner

Peter Bang har betydelig erfaring med alle aspekter af konfliktløsning og møder jævnligt i retten i sager om erhvervsretlige tvister inden for en lang række områder.

Gennem årene har Peter beskæftiget sig indgående med insolvensret, dels som kurator og som rådgiver, men også ved førelse af et stort antal retssager om navnlig omstødelse og ledelsesansvar.
Peter opnåede møderet for Højesteret i 2001 og blev optaget i Højesteretsskranken i 2003. Han beskæftiger sig tillige indgående med voldgift, både som advokat og som ofte anvendt voldgiftsdommer i danske og internationale voldgiftssager.

Han har betydelig erfaring med førelse af retssager om revisoransvar og advokatansvar og beskæftiger sig tillige med erhvervsstrafferet og dødsbobehandling.

Peter er certificeret voldgiftsdommer og certificeret procedureadvokat. Peter har tillige i en årrække fungeret som ekstern lektor i faget Bevisret på den juridiske kandidatuddannelse på Københavns Universitet og er forfatter til en række artikler i Ugeskrift for Retsvæsen, Juristen, Erhvervsjuridisk Tidsskrift m.v. samt medforfatter til den kommenterede hvidvasklov (2020).

Som oberst af reserven i flyvevåbnet har Peter opnået stor ledelseserfaring, herunder som eskadrillechef, og har gennemgået en række lederuddannelser.

Peter Bang har bestyrelseserfaring fra diverse aktieselskaber og er medlem af bestyrelsen i Juridisk Forening.

Highlights

 • Spæncom A/S - medhold i Højesteret om erstatning mod pengeinstitut
 • Fogdal Biler A/S, under konkurs - medhold i sag i Højesteret mod leasingselskab om omstødelse af sale & lease back arrangement
 • Mediabroker A/S - medhold i sag i Højesteret om omstødelseskrav rejst af Dagbladet Dagen A/S under konkurs
 • ProCon Solutions A/S - medhold i sag i Højesteret om ophævelse af eneforhandleraftale
 • Burgess Aviation Group A/S - konkursbehandling
 • eHuset A/S - konkursbehandling
 • Atlas Shipping A/S - konkursbehandling

Ratings

 • Peter Bang is recommended as a "Global Leader" as regards Commercial Litigation (2024)
 • Peter Bang is listed as a leading individual as regards Insolvency and Restructuring in the Banking, Finance and Transactional Law (2015)

 • Peter Bang is ranked as a leading individual as regards Dispute Resolution. 

  Peter Bang is recognized as an insolvency litigator and is "Extremely pleasant to work with" (2013)

 • Peter Bang is listed as a leading individual as regards Dispute Resolution.

  Peers recommend Peter Bang for reconstruction and insolvency litigation. Peter Bang has been listed as a leading individual as regards Restructuring/Insolvency. "Very bright and able lawyer" Peter Bang focuses on insolvency litigation, where he is highly active (2012)

 • Peter Bang is recommended as a leading individual with respect to Dispute Resolution.

  Peter Bang is listed as a leading individual with respect to Restructuring/Insolvency. The multi-talented Peter Bang lends his expertise in restructuring, bankruptcies and dispute resolution to the team (2011)

 • Peter Bang is recommended as "Leader in his Field" with respect to Dispute Resolution (2011)
Se flere Se færre

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution