Introduktion til udbudsreglerne og gennemførelse af udbud i praksis

Plesner inviterer onsdag den 15. januar 2020 til seminar om udbudsreglerne og gennemførelse af udbud i praksis

Folketinget har netop vedtaget en ændring af almenboligloven, der skal gøre det nemmere for almene boligforeninger og andre offentlige eller offentligt støttede enheder, f.eks. kommuner og selvejende institutioner, at samarbejde med private parter om opførelse almene boliger og fortsat opnå tilsagn om offentlig støtte til boligerne. 

Med ændringen skabes samtidig klarere rammer for samarbejdets indhold. Det fastslås f.eks. at det i parternes samarbejdsaftale skal sikres, at den private part forpligter sig til at udbyde kontrakterne relateret til opførelsen af de almene boliger i henhold til de gældende udbudsregler samt holder den almene boligforening skadefri i tilfælde af, at der rejses krav mod foreningen på grund af manglende overholdelse af udbudsreglerne. 

På seminaret gives en introduktion til udbudsreglerne og en "trin-for-trin" gennemgang af, hvordan en udbudsprocedure gennemføres i praksis fra forberedelsen af udbuddet til indgåelse af kontrakt med den vindende tilbudsgiver samt gode råd til at undgå de udbudsretlige "faldgrupper".  

Blandt de emner, som vil blive berørt, vil således være:

  • De forskellige udbudsprocedurer og overvejelser ved valg af procedure
  • Mulighederne for at stille krav til tilbudsgiveres egnethed (økonomisk/finansiel og teknisk/faglig formåen) 
  • Fastlæggelse tildelingskriterier og evalueringsmetode
  • Gennemgang af tilbud, herunder håndtering af forbehold
  • Muligheden for ændringer undervejs i udbudsprocessen
  • Krav til underretning om tildelingsbeslutningen

Seminaret er åbent for alle, men vil dog primært rette sig mod private parter, der samarbejder eller overvejer at indgå i et samarbejde med en almen boligforening eller anden offentlig eller offentlig støttet enhed om opførelsen af byggeri til brug for den almene/offentlige part.  

Oplægsholder

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret