Besøg hos Tinglysningsretten

Tinglysningsforum har arrangereret besøg hos Tinglysningsretten i Hobro mandag den 7. november 2016.

Tidsplan

08:00 - Afgang fra Plesner – fælleskørsel i bus, så der kan netværkes hele vejen, både frem og tilbage

12:00 - Vi holder ind et sted på vejen og får noget frokost

12:45 - Ankomst Tinglysningsretten i Hobro

Besøg hos Tinglysningsretten v/Brian Petersen og Jeanette Sørensen
Vi forestiller os en rundvisning og bagefter uformelle drøftelser om udvalgte emner, baseret på input fra jer. Nærmere program følger...

15:00 – Afgang fra Tinglysningsretten

19:15
– Retur Plesner, Amerika Plads

Brugerbetaling for leje af bus kommer til at ligge mellem 250-300 kr. per person alt efter antallet af deltagere.

Forplejning er for egen regning. Der kan købes kaffe og vand i bussen

Send endelig jeres input til emner, som vi kan drøfte med Tinglysningsretten (dbr@plesner.com) - og også gerne undervejs i bussen.

Vi glæder os til en hyggelig dag!

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom