Netværksmøde i Tinglysningsforum

Tinglysningsforum er et netværk for advokater, sagsbehandlere og sekretærer, der beskæftiger sig med digital tinglysning på et højt plan inden for advokatbranchen - samt banker, realkreditinstitutter, landinspektørfirmaer og andre, der beskæftiger sig med digital tinglysning hos brancheorganisationer og offentlige myndigheder.

Agenda for netværksmøde 7. juni

 1. Siden sidst
  v/ advokat Luise Christensen

 2. Nyt omkring samarbejdet med Danske Advokater og Tinglysningsretten
  a. Dato for møde med Tinglysningsretten
  b. Ønskeseddel til Tinglysningsretten

 3. Indlæg E-NETTET
  v/June Klein Christensen

 4. Pause - der netværkes om gode erfaringer :-)

 5. Erfaringsrunde - alle bidrager - herunder bl.a. 
  a. Udfordringer omkring aflysning af gamle udlæg, hvor man tidligere brugte TL§20, men det kan man ikke få lov til længere - i visse tilfælde kræver Tinglysningsretten genoptagelse af konkursboer/udpegning af ny kurator, trods meget gamle udlæg - hvad gør I? 
  b. Kurser - hvilke kunne I tænke jer/hvad mangler i markedet?
  c. Tinglysningsrettens ekspeditionstider pt. - er andre udfordrede og hvad gør I? 
  d. Styresignal fra SKAT vedr. ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift af visse pantebreve i fast ejendom, som efter tinglysningen omdannes til ejerpantebreve.
  e. Kommende opdateringer fra Tinglysningsretten (bl.a. fremtidsfuldmagter i personbogen)
  f. Evt.

 6. Afslutning og afrunding 
  a. Oplægsholdere i pipeline: 
      i. LIFA Landinspektører 
      ii. Advokat Morten Samuelsen vedr. gruppesøgsmålet
  b. Forslag til oplægsholdere

LinkedIn
Til brug for kontakt mellem netværksmøderne er der oprettet en LinkedIn-gruppe til udveksling af spørgsmål, tips og erfaringer.


Bemærk
Hvis du har en kollega/kontakt, som du mener har interesse i at være en del af dette netværk, er du meget velkommen til at invitere denne med.

Deltagelse i netværket er gratis og uforpligtende og sker alene på frivillig basis.

Læs mere om Tinglysningsforum

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom