Webinar - Nye regler for finansielle virksomheders brug af cloud

Der er kommet afgørende nyt om reglerne for finansielle virksomheders brug af cloud-løsninger. Et nyt lovforslag og to nye bekendtgørelser indeholder en række skærpede krav til outsourcing, som finansielle virksomheder skal være yderst opmærksomme på. Plesner holdt derfor et webinar torsdag den 26. marts 2020, hvor vi gennemgik den nye lovgivning, som udmønter EBAs retningslinjer i Danmark - samt den nye endelige version af EIOPA's retningslinjer for cloud-outsourcing.

Den 17. februar 2020 blev de to nye outsourcingbekendtgørelser sendt i høring. Outsourcingbekendtgørelserne vil få betydning for en bred vifte af finansielle virksomheder, herunder kreditinstitutter, betalingsinstitutter, forvaltningsselskaber, investeringsselskaber, fondsmæglerselskaber, datacentraler og kategori 2-forsikringsselskaber. Bekendtgørelserne indeholder en række skærpede krav til outsourcing for finansielle virksomheder.

Herudover har EIOPA den 31. januar 2020 offentliggjort den endelige udgave af retningslinjer for pensions- og forsikringsselskabers cloudoutsourcing. Begge sæt retningslinjer indeholder blandt andet nye krav til outsourcingkontrakterne samt skærpede krav til rapportering fra og kontrol med den enkelte outsourcingleverandør.

Du kan læse mere om den nye lovgivning i denne Plesner Insight:
"Nye skærpede regler om finansielle virksomheders outsourcing"

Plesner afholdt i efteråret 2019 et seminar om EBA og EIOPAs retningslinjer for outsourcing. Med de nye bekendtgørelser og den endelige version af EIOPAs retningslinjer er der behov for yderligere faglig opdatering for alle i finansielle virksomheder, der beskæftiger sig med outsourcing til cloudleverandører.

Dette webinar omhandler den nye skærpede lovgivning med særligt fokus på outsourcing til cloudleverandører. Samtidig ser vi på webinaret på, hvordan arbejdet med outsourcing bedst kan organiseres i praksis. Derfor præsenterer vi den opdaterede udgave af IT-løsningen RISMAoutsourcing, som vil gøre det muligt at sikre en struktureret tilgang og overholdelse af outsourcingreglerne baseret på retningslinjerne fra EBA og EIOPA samt Solvens II.

RISMAoutsourcing er udviklet i et tæt samarbejde mellem RISMA og Plesner. 
Kernen i RISMAoutsourcing er et adaptivt spørgeskema, der kan hjælpe finansielle virksomheder med at vurdere nye outsourcingarrangementer, sikre compliance med outsourcingreglerne samt hjælpe med at implementere de nødvendige kontroller til monitorering af outsourcingarrangementer.

Læs mere om RISMAoutsourcing

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing