Forordning om markeder for kryptoaktiver (MiCA)

Den 5. oktober 2022 blev der indgået politisk aftale mellem Rådet og EU-Parlamentet om den banebrydende EU-flagskibsregulering af kryptomarkedet: Forordningen om markeder for kryptoaktiver (Markets in Crypto-Assets Regulation), også kendt som 'MiCA'. Den omfattende og komplekse forordning er en skelsættende begivenhed for reguleringen af kryptoaktiver i EU og vil fundamentalt ændre det regulatoriske landskab for alle markedsdeltagere fra udstedere og tjenesteydere til børser og investorer. På seminaret den 8. februar 2023 vil Plesner introducere det nye regulatoriske miljø som MiCA indvarsler sammen med de mange ændringer til kryptoregulering forordningen vil bringe.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer.

En uge går sjældent uden mediehistorier om kryptoaktiver - om alt fra specifikke anvendelsesmuligheder i den eksisterende finansielle infrastruktur til fantastiske 'moonshot'-projekter, vilde markedsudsving og beklagelige historier om kollaps og manipulation.

På trods af kryptoaktivers fremtrædende plads i den offentlige samtale har aktivklassen og dens markedsdeltagere indtil nu været stort set uregulerede i det meste af EU. Den tilstand vil blive fuldstændig ændret som konsekvens af den politiske aftale om MiCA for et par måneder siden.

MiCA vil fundamentalt ændre ethvert aspekt af kryptobranchen fra design over udstedelse og tilknyttede tjenesteydelser til handel og vil rejse nye regulatoriske barrierer for både markedsdeltagere, produkter og forretningsmodeller. Den vil også introducere et hidtil uhørt hårdt sanktionsregime for brud på forordningen.

Samtidig giver MiCA håb om et opgør med det nuværende kludetæppe af national kryptoregulering i EU og giver lovlydige udstedere og tilladelseshavende tjenesteydere et europæisk "pas" svarende til det, der kendes for traditionelle finansielle tjenesteydelser.

At være på forkant med MiCA vil derfor være et "must" for alle deltagere i dette marked, og på seminaret den 8. februar 2023 vil Plesner udforske de væsentligste udfordringer, som markedsdeltagere står overfor, når de skal tilpasse sig til det kommende nye regulatoriske landskab.

Bemærk: Seminaret afholdes på engelsk.


Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans