Medarbejderhåndtering i forbindelse med outsourcing

Plesner inviterer til seminar om medarbejderhåndtering i forbindelse med outsourcing.

Der har gennem længere tid været en stigende tendens til, at virksomheder outsourcer løsningen af opgaver til eksterne leverandører - det gælder både simple opgaver og kerne-opgaver. Det er vores erfaring, at medarbejdere ofte udgør et væsentligt element i mange outsourcing-processer, og selvom outsourcing ikke er noget nyt fænomen, giver medarbejderhåndteringen - stadig - anledning til en række spørgsmål, også i forhold til persondataretten.

På seminaret vil vi gennemgå en række centrale spørgsmål i forhold til medarbejderhåndtering ved en outsourcing, herunder:
  • Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse?
  • Hvilke forpligtelser er der i forhold til information og høring?
  • Medarbejderoverdragelse ved 2. generations outsourcing
  • Praktiske tips til outsourcingaftalen
  • Persondataretlige problemstillinger ved outsourcing
  • Særlige problemstillinger under persondataforordningen

Oplægsholdere

  • Advokat, partner Henriette Stakemann
  • Advokat, partner Michael Hopp
  • Senioradvokat Rasmus Høj Christensen
  • Advokat Sara Reeh Lynge

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing