Når platformen brænder - nyt betalingstjenestedirektiv (PSD2)

Plesner inviterer til seminar om det nye betalingstjenestedirektiv.

Direktøren for en af landets største banker beskrev for nylig bankers og andre etablerede betalingstjenesteudbyderes eksisterende forretningsmodeller som en “brændende platform” i lyset af de seneste 10 års udvikling inden for betalingstjenester, digitalisering og “finansiel disruption”.

Som en del af det retlige svar på den udvikling vedtog Rådet den 17. november 2015 2. betalingstjenestedirektiv (PSD2). Direktivet vil sætte de juridiske rammevilkår for udviklingen og udbuddet af betalingstjenester i Danmark og EU den kommende lange årrække - herunder ikke mindst den ofte konfliktfyldte relation mellem de etablerede betalingstjenesteudbydere og de nye internet- og mobilbaserede “disruptors”.

PSD2 introducerer en række nye markedsaktører som “payment initiation services udbydere” og “account information services udbydere” ligesom reguleringen af kendte strukturer som begrænsede netværk og en række andre punkter, herunder ikke mindst IT-sikkerhed, er ændret og strammet.

På morgenmødet vil advokat Rasmus Mandøe Jensen gennemgå de væsentligste ændringer og nyskabelser i PSD2.

Hovedpunkter

  • De nye markedsaktører som payment initiation services udbydere og account information services udbydere og deres relation til brugere og banker
  • Stramning af kravene til begrænsede netværk og digital downloadundtagelsen
  • Ændring af hæftelsesreglerne og ny ubetinget ret til charge back ved visse direkte debiteringer
  • Stramning af IT-sikkerhedskravene inklusive krav om stærk kundeautentificering
  • Ændring i fordelingen af tilsynsmyndighed mellem hjem- og værtsland ved grænseoverskridende virksomhed

Oplægsholder

Advokat Rasmus Mandøe Jensen.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans