Netværksmøde i Tinglysningsforum

Tinglysningsforum er det nye netværk for advokater, sagsbehandlere og sekretærer, der beskæftiger sig med digital tinglysning på et højt plan inden for advokatbranchen - samt banker, realkreditinstitutter, landinspektørfirmaer og andre, der beskæftiger sig med digital tinglysning hos brancheorganisationer og offentlige myndigheder.

Agenda for netværksmøde 11. januar

1) Kort intro / siden sidst v/ advokat Luise Christensen
    a) Besøg hos Tinglysningsretten den 7. november 2016
    b) Samarbejde med Danske Advokater
        - Forslag til forbedringer
        - Input vedrørende fejl, som vi oplever i systemet

2) Pause - der netværkes om gode erfaringer / spørgsmål til forum

3) Erfaringsrunde - alle bidrager - herunder bl.a.
    a) Erfaring med opdateringer i juni hos Tinglysningsretten
        - Skabeloner og funktioner i systemet, der ikke virker efter hensigten
        - og hvordan kommer vi omkring det?
    b) Opbrud af pant - hvilke udfordringer giver det hos jer?
    c) Pant til ejerforeninger - hvordan løses det nemmest?
    d) Diverse spørgsmål/erfaringer fra salen

4) Afslutning og afrunding - forslag til kommende oplægsholdere m.m.

OBS: Næste møde i marts 2017 hos Danske Advokater (dato følger).

LinkedIn
Til brug for kontakt mellem netværksmøderne er der nu oprettet en lukket LinkedIn-gruppe til udveksling af spørgsmål, tips og erfaringer.

Anmodning om medlemskab kan sendes til Ditte Bjelke Refsbech på email dbr@plesner.com eller tlf. 33 12 11 33.

Bemærk
Hvis du har en kollega/kontakt, som du mener har interesse i at være en del af dette netværk, er du meget velkommen til at invitere denne med.

Deltagelse i netværket er gratis og uforpligtende og sker alene på frivillig basis.

Læs mere om Tinglysningsforum

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom