Plesner GDPR Master Class

Har du et godt kendskab til GDPR ? Har du måske endda allerede gennemført grundkurset Plesner Certifikat i Persondataret? Men har du lyst til at lære mere? Meget mere?

Så får du nu muligheden for at deltage i en række målrettede kurser og blive endnu skarpere på præcis de dele af persondatareglerne, som er relevante for dig. Plesner udbyder nu GDPR Master Class hvor du - efter behov og interesse - vælger de områder, som du vil fordybe dig i.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer .

Siden GDPR blev udstedt i april 2016 har Plesner udbudt grundkurset Plesner Certifikat i Persondataret (læs mere her), og vi oplever stadig stor søgning til kurset.

Vi har dog igennem den seneste tid også fået mange henvendelser om et yderligere kursusforløb, hvor vi går et (stort) spadestik dybere, og virkelig kommer omkring de små detaljer, og derigennem finder den effektive løsning på problemerne.

Vi har derfor besluttet at udbyde Plesner GDPR Master Class - en kursusrække, hvor vi detaljeret behandler forordningens udfordringer og muligheder inden for afgrænsede problemstillinger.

En god viden om GDPR er derfor forudsætning for at få fuldt udbytte af undervisningen, idet fokus vil være på fordybning i afgrænsede problemstillinger og ikke på generel indføring i reglerne. Det er dog ikke et krav, at du har gennemført grundkurset Plesner Certifikat i Persondataret - det afgørende er, at du allerede har overblikket og en god viden om GDPR.

Kursusrækken finder sted fra mandag den 19. august 2019 til torsdag den 22. august 2019 (uge 34).

Hvert kursus varer en halv dag, dog varer det første kursus "Grundprincipper og behandlingshjemler" en hel dag (9.00-16.00).

Beskrivelse af de enkelte kurser

Undervisningen varetages på alle kurser af advokat og partner Michael Hopp samt senioradvokat Jesper Husmer Vang. Udvalgte gæstetalere vil desuden deltage på enkelte kurser som nævnt i beskrivelserne nedenfor.

1. Grundprincippet og behandlingshjemler
(Mandag 19. august kl. 9.00 - 16.00)
Når alt kommer til alt, så starter og slutter overholdelse af GDPR med grundprincipperne og behandlingshjemlerne er en grundlæggende forudsætning for at kunne efterleve GDPR. Vi bruger dagen på at behandle artikel 5 til 11 (samt 22), og de tilhørende bestemmelser i databeskyttelsesloven. Undervejs fokuserer vi på en række udvalgte praktiske udfordringer og giver vores bud på, hvordan de bedst løses. Vi vil endvidere gennemgå udvalgte afgørelser fra Datatilsynet vedrørende disse bestemmelser. NB - dette kursus varer en hel dag.

2. Registreredes rettigheder
(Tirsdag 20. august kl. 9.00 - 12.00)
Dette kursus ser på udvalgte dele af kapitel III, rettighedskapitlet. Vi gennemgår udvalgte bestemmelser samt §§ 22-23 i databeskyttelsesloven. Vi ser også på praktiske udfordringer med efterlevelse af reglerne, herunder gennemgang af udvalgte sager fra Datatilsynet og giver vores bud på, hvordan man kan håndtere de registreredes rettigheder bedst muligt.

3. Databehandler eller dataansvarlig, fælles dataansvar og databehandleraftaler
(Tirsdag 20. august kl. 13.00 - 16.00)
For mange er vurderingen af parternes roller som dataansvarlig eller databehandler noget af det, der giver størst udfordringer i praksis. Med udgangspunkt i vores arbejde med disse vurderinger giver vi vores bud på, hvordan man bedst håndterer vurderingerne, indgåelse af databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere.

4. Tredjelandsoverførelser
(Onsdag 21. august kl. 9.00 - 12.00)
I en tid hvor tendensen er, at mange virksomheder, myndigheder og organisationer foretager overførsel af personoplysninger til tredjelande, bl.a. i forbindelse med outsourcing af drift af IT-systemer, er det vigtigt at være opmærksom på de særlige krav, der stilles. Vi ser på udvalgte problemstillinger i GDPR kapitel V, og behandler løsningerne til de faldgruber, som man særligt skal være opmærksom på.

5. Datasikkerhed og datasikkerhedsbrister
(Onsdag 21. august kl. 13.00 - 16.00) 
Har din virksomhed, myndighed eller organisation styr på jeres behandlingssikkerhed? Datatilsynet har modtaget enormt mange anmeldelser om brud på persondatasikkerheden, så det tyder på, at der er en del udfordringer. Sammen med advokat Martin Hjørlund Nielsen gennemgår vi udfordringerne og kommer med vores bud på, hvordan de kan imødegås. Herudover fortæller it-sikkerhedsspecialist Allan Frank fra Datatilsynet om tilsynets praktiske erfaringer med artikel 32-34.

6. DPIA og risikoanalyse
(Torsdag 22. august kl. 9.00 - 12.00) 
Som noget nyt indeholder GDPR et udtrykkeligt krav om, at man skal foretage en DPIA (konsekvensanalyse), hvis en påtænkt behandling indebærer en høj risiko for de registrerede. Hvordan gennemføres en DPIA i praksis? Vi ser på, hvornår man skal foretage en DPIA, og giver vores bud på, hvordan en DPIA, og risikoanalyser i det hele taget, kan gennemføres. 

 
7. Governance og Compliance
(Torsdag 22. august kl. 13.00 - 16.00) 
I praksis har det vist sig at være vanskeligt for mange at få deres politikker for behandling af persondata til at leve i praksis. Dette underbygges bl.a. af Datatilsynets tilsyn, herunder i forhold til sletning. Sammen med Senior Director Sara Holst Sonne og advokat Martin Hjørlund Nielsen ser vi på, hvordan man får etableret governance og compliance rundt om overholdelsen af GDPR. Vi kommer med praktiske løsninger til, hvordan sikrer efterlevelse af sine politikker mv. i hverdagen, og kan dokumentere dette.

Seneste nyt om Persondata

Persondata