Netværksmøde i Tinglysningsforum

Tinglysningsforum er det nye netværk for advokater, sagsbehandlere og sekretærer, der beskæftiger sig med digital tinglysning på et højt plan inden for advokatbranchen - samt banker, realkreditinstitutter, landinspektørfirmaer og andre, der beskæftiger sig med digital tinglysning hos brancheorganisationer og offentlige myndigheder.

Agenda for netværksmøde 6. september

 1. Siden sidst
  v/ advokat Luise Christensen

 2. Nyt om samarbejdet med Danske Advokater og Tinglysningsretten
  - a. Info om mødet hos Tinglysningsretten den 30/8-2017

 3. Tanker om fremtidigt forum - hvordan får vi alle til at bidrage mere
   
 4. Pause - drøftelser ved bordene/netværk

 5. Erfaringsrunde - alle bidrager - herunder bl.a.
  - a. Succeshistorier (eksempler på godt samarbejde med
  Tinglysningsretten) v. Lena Kjøller, Kromann Reumert
  - b. Geodatastyrelsen
  - c. Evt.

 6. Afslutning og afrunding
  - a. Forslag til kommende oplægsholdere

Næste møde i Tinglysningsforum: Onsdag den 8. november 2017

LinkedIn

Til brug for kontakt mellem netværksmøderne er der nu oprettet en lukket LinkedIn-gruppe til udveksling af spørgsmål, tips og erfaringer.

Anmodning om medlemskab kan sendes til Ditte Bjelke Refsbech på email dbr@plesner.com.

Bemærk

Hvis du har en kollega/kontakt, som du mener har interesse i at være en del af dette netværk, er du meget velkommen til at invitere denne med.

Deltagelse i netværket er gratis og uforpligtende og sker alene på frivillig basis.

Læs mere om Tinglysningsforum

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom