Nye medlemsstater i den Europæiske Patentorganisation

Den 1. juli 2002 tiltrådte Slovakiet (SK), Bulgarien (BG), den Tjekkiske Republik (CZ) og Estland (EE) Den Europæiske Patentkonvention, hvilket betyder, at konventionen træder i kraft i landene samme dato. Den Europæiske Patentorganisation (EPO) består herefter af 24 medlemslande.

Alle fire nye medlemslande er tillige medlemmer af Patent Cooperation Treaty (PCT). Så statsborgere, samt personer med bopæl i de fire lande kan fra den 1. juli 2002 indlevere internationale patentansøgninger hos EPO som modtagende myndighed.


Såfremt en ansøger fra den 1. juli 2002 i en PCT-ansøgning (PCT/RO/101) ansøger om et europæisk patent, indbefatter dette automatisk de fire nye medlemsstater.

Kilde: Patent- og Varemærkestyrelsen