Nye retningslinier for reklame på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænd har i oktober 2002 udsendt en ny fælles vejledning for handel og markedsføring på internettet. Vejledningen er udtryk for forbrugerombudsmændenes holdning til, hvad der er god markedsføringsskik på internettet og er således ikke i sig selv juridisk bindende. Vejledningen har skabt en del kritik omtalt i pressen bl.a. fra en række brancheorganisationer på grund af de grænser, der sættes for internet-reklamers udformning og placering.

I vejledningen fremgår det bl.a., at reklamer på internettet ikke må være urimeligt påtrængende, idet

  • markedsføring, som ikke er en integreret del af en internetside, skal kunne fjernes enkelt, ved f.eks. "luk",

  • markedsføring ikke bør afbryde redaktionelt stof eller andet indhold af informativ art på hjemmesiden, og

  • markedsføring ikke må fratage forbrugeren kontrol og/eller fastlåse forbrugeren til en bestemt hjemmeside.

Disse betingelser er af mange blevet fortolket således, at såkaldte "rullegardiner" og "pop-up" reklamer vil være i strid med god markedsføringsskik. "Rullegardiner" er reklamer, som placerer sig øverst på skærmsiden, når man er kommet ind på en hjemmeside, for efter nogle sekunder at rulle ned eller op over siden og forsvinde igen efter nogen tid. "Pop-up" reklamer er bokse med reklamer, som fremkommer ovenpå eller i et nyt vindue, når man går ind på en hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden har dog i en pressemeddelelse præciseret, at kun visse reklameformer vil blive anset for at være i strid med god markedsføringsskik, og at almindelige pop-up reklamer eller andre former for reklamer, der fylder hele skærmbilledet, ikke som udgangspunkt kan anses for ulovlige, selvom forbrugerne måtte finde, at reklamerne er irriterende. Forbrugerombudsmanden holdt endvidere den 19. november 2002 et møde med en række brancheorganisationer for at drøfte vejledningen. På mødet gav Forbrugerombudsmanden udtryk for, at reklamers lovlighed skal afgøres ud fra en helhedsvurdering, og at der således ikke er tale om et totalt forbud mod eksempelvis rullegardin-reklamer.

Af advokatfuldmægtig Anne Vinten.

Se Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse ved at klikke her.

For yderligere oplysninger henvises til www.forbrugerstyrelsen.dk