Nyt udkast til standard edb-kontrakt - Revideret K18 i høring

Videnskabsministeriet har den 23. juni 2003 sendt udkast til en ny standard edb-kontrakt i offentlig høring, jf. ministeriets høringsbrev. Titlen på den nye kontrakt er "Kontrakt til kortvarigt it-projekt - leverance af it-system baseret på standardprodukter", og kontrakten skal erstatte den eksisterende K18. Til kontraktsudkastet hører et udkast til vejledning.

K18 har været anvendt af staten siden 1992 og har været kritiseret for ikke at være tilstrækkelig tidssvarende samt i for høj grad at sikre kundens interesser. Med den nye kontrakt er det forsøgt at imødegå disse kritikpunkter.

Den nye standardkontrakt må i dens endelige form forventes at få betydning for de krav til kontraktgrundlag, som fremtidens kunder generelt vil stille til deres leverandører. Indholdet af kontraktudkastet kan derfor allerede nu give leverandører af IT-ydelser anledning til overvejelser om eventuel tilpasning af egne standardkontrakter.

Udkastet og dets konsekvenser for kunder og leverandører vil blive nærmere behandlet i efterårets udgave af Aktuel IT-ret.

Høringsfristen udløber den 2. september 2003.

Plesner Svane Grønborg har stor erfaring med indgåelse af edb-kontrakter og løsning af IT-relaterede konflikter. Derudover er Plesner Svane Grønborg aktive som blandt andet oplægsholdere i forbindelse med faglige arrangementer indenfor IT-/edb-området. Kontakt advokat Anders Wernblad for yderligere information derom.