Artikel om fortolkning af voldgiftsklausuler

Advokatfuldmægtig hos Plesner Henrik Beckmann har sammen med Jakob Nolsø skrevet en artikel med titlen "Fortolkning af voldgiftsklausuler". Artiklen er publiceret i Ugeskrift for Retsvæsen, UfR2008B, s. 411ff.

Artiklen anfægter den i retslitteraturen herskende opfattelse af, at voldgiftsklausuler i almindelighed skal underlægges en indskrænkende fortolkning.

Læs artiklen om fortolkning af voldgiftsklausuler.