Niels Chr. Ellegaard skriver om e-handelsoutsourcing i Ugeskrift for Retsvæsen

Inden for de seneste år har der været en markant og stadig stigende vækst i e-handlen, navnlig ved salg af fysiske produkter som tøj, bøger og elektronik. I praksis vil ingen virksomheder have det fornødne produktionsapparat til at facilitere en fuldstændig e-handelsløsning. Virksomheder, der ønsker at udbyde varer eller tjenesteydelser via internettet, vil derfor normalt være nødsaget til i større eller mindre omfang at betjene sig af underleverandører. Retligt set er en sådan tilknytning imidlertid ikke helt ukompliceret. Advokat Niels Chr. Ellegaard og advokatfuldmægtig Frederik Waage har i en artikel publiceret i Ugeskrift for Retsvæsen, nr. 44 (UfR 2009B.355) behandlet en række ofte forekommende problemer i relation til e-handelsoutsourcing, i forhold til blandt andet handelsagentloven, bogføringsloven, persondataloven og konkurrencerettens reger.