Udvidelse af forbrugeraftalelovens anvendelsesområde og kortere bindingsperiode i en række forbruger

Fra 1. januar 2010 er anvendelsesområdet for forbrugeraftalelovens regler om maksimale bindingsperioder og opsigelsesvarsel udvidet, og bindingsperioderne forkortet.

En ændring af forbrugeraftaleloven trådte i kraft 1. januar 2010 og medfører, at lovens regler om bindingsperioder i løbende aftaleforhold bliver udvidet til generelt at omfatte forbrugeraftaler vedrørende levering af varer og tjenesteydelser. Dermed er en lang række aftaletyper - lige fra fitnessabonnementer til lejeaftaler vedrørende elektronik og hårde hvidevarer - nu omfattet af lovens krav. Derimod er andre typer aftaler, der er reguleret i anden lovgivning, fortsat ikke omfattet af forbrugeraftalelovens regler.

Udover at anvendelsesområdet er blevet udvidet væsentligt, er længden af den maksimale bindingsperiode og opsigelsesvarslet også blevet ændret.

For løbende forbrugeraftaler, der indgås efter 1. januar 2010, gælder derfor som hovedregel, at den maksimale bindingsperiode er fem måneder, og at opsigelsesvarslet er en måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvis forbrugeraftalen højst løber et år, den samlede pris for aftalen er under 2.000 kr., og den samlede betaling skal ske senest 14 dage efter aftalens indgåelse, finder reglerne dog ikke anvendelse. Forbrugeraftaler, der opfylder disse krav, vil i stedet være omfattet af aftalelovens generelle regler om urimelige aftalevilkår og særlige regler om forbrugeraftaler, ligesom markedsføringslovens regler vil kunne finde anvendelse.

For forbrugeraftaler, hvor den samlede pris overstiger 20.000 kr. årligt, og som er forbundet med væsentlige startomkostninger eller medfører en væsentlig værdiforringelse for den erhvervsdrivende (startomkostninger eller værdiforringelse, der overstiger den gennemsnitlige pris for seks måneders levering), tillades en bindingsperiode på maksimalt 11 måneder. Opsigelsesvarslet for disse aftaler er dog også en måned som beskrevet ovenfor.

Endelig medfører lovændringen, at forbrugeraftaler på tv-området i række tilfælde vil være omfattet af forbrugeraftalelovens regler fra 1. januar 2012.