De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet indeholder vigtige regler og principper, som bør eller skal følges af erhvervsdrivende, som handler med forbrugere på internettet.

De nordiske forbrugerombudsmænd har i maj 2010 udsendt en revison til deres fælles standpunkt til handel og markedsføring på internettet.

Standpunktet er et supplement til den nationale lovgivning og praksis, som er udviklet omkring handel og markedsføring på internettet.

I standpunktet er sammenfattet nogle vigtige regler og principper, som bør eller skal følges af erhvervsdrivende, som handler med forbrugere.

I standpunktet anvendes "skal/må", hvor kravet følger af lovgivningen, mens udtrykket "bør" bruges om anbefalinger. Forbrugerombudsmændene har ikke taget stilling til, om det i alle tilfælde vil være i strid med loven ikke at følge en sådan anbefaling, dette vil blive vurderet konkret.

Dokumentet er et vigtigt redskab for erhvervsdrivende, som handler med forbrugere på internettet, og kan downloades på Forbrugerombudsmandens hjemmeside - www.forbrugerombudsmanden.dk.