Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark

I juni 2010 offentliggjorde IT-sikkerhedskomiteen kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester.

IT-sikkerhedskomiteen har udarbejdet nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. Kodekset indeholder retningslinjer for udbyderne af sociale netværk og skal betragtes som et supplement til de gældende regler.

Et af målene med kodekset er at undgå, at brugerne på tjenesterne utilsigtet afslører egne og andres private oplysninger. Kodekset kræver derfor bl.a., at tjenesten skal varsle brugerne ved hjælp af popup-vinduer eller lignende i situationer, hvor de er i færd med at videregive egne eller andres privatlivsoplysninger i form af telefonnummer, cpr-nummer og emailadresse.  

Det kræves også, at tjenesten skal fremme god brug af billeder på tjenesten, at tjenesten skal have standardindstillinger, der er brugervenlige og beskytter brugernes privatliv i videst muligt omfang i forhold til tjenestens formål og målgruppe, at tjenesten skal stille en funktion til rådighed, hvorefter brugeren kan anmelde mistanke om ulovligt indhold og brud på tjenestens egne regler, og at tjenesten skal følge en nærmere angiven procedure ved sådanne anmeldelser.

Kodekset giver en god vejledning til indretningen af et socialt netværk og kan downloades på IT- og Telestyrelsens hjemmeside - www.itst.dk.