Artikel om juridiske udfordringer ved cloud computing

Niels Christian Ellegaard har skrevet en artikel om de juridiske udfordringer ved cloud computing i International In-house Counsel Journal, Nordic Edition 2011, 19.

I artiklen beskriver Niels Christian Ellegaard cloud computing og de generelle juridiske risici, der er i den forbindelse, samt om forskelle i forhold til almindelig it-service og licenser, da cloud computing finder sted over internettet og som en abonnementsløsning. Endvidere kommer Niels Christian Ellegaard ind på behovet for at tilpasse eksisterende it-kontrakter til cloud computing og for at finde frem til "skræddersyede" løsninger, der i videst muligt omfang kombinerer både kundens og udbyderens ønsker og hensyn.

Læs artiklen: "The Legal Challenges of Cloud Computing".