Ny organisering af Sundhedsministeriets område

Fra 1. marts 2012 bliver Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen fusioneret til en ny samlet Sundhedsstyrelsen under ledelse af Else Smidt. Vagn Nielsen fra Sundhedsministeriets departement indsættes som konstitueret vicedirektør. Nuværende direktør Jytte Lyngvig fra Lægemiddelstyrelsen fratræder sin stilling.

Sundhedsministeriet har i en pressemeddelelse oplyst, at Lægemiddelstyrelsens opgaver om tilskud til nye Lægemidler og Institut for Rationel Farmakoterapi bliver en integreret del af den nye styrelse. Endvidere fremgår det, at Lægemiddelstyrelsens opgaver i forhold til godkendelse af lægemidler og kontrol samt overvågning af lægemidler og lægemiddelvirksomheder fortsat vil være gebyrfinansierede og adskilles bevillingsmæssigt fra de øvrige opgaver i den nye Sundhedsstyrelse.

Herudover oprettes der en ny styrelse - Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation og Infektionsberedskab - som skal overtage dokumentationsopgaverne fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen samt DRG-området fra ministeriet. Den nye styrelse skal ligeledes sikre beredskabet omkring smitsomme sygdomme.

Der skal frem til 2015 nedlægges cirka 140 stillinger på Sundhedsministeriets område. Personalereduktionen vil primært finde sted i Departementet og den nuværende Sundhedsstyrelse. Det vil naturligvis blive interessant at følge, hvilken betydning den nye organisering af Sundhedsministeriets område vil få i praksis.

Læs pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet her: sum.dk.