Første kendelse fra Pressenævnet efter ændring af Facebook-praksis

Pressenævnet har i sin praksis hidtil betragtet oplysninger på lukkede Facebook-profiler som forbeholdt de personer, der har fået tilladelse til at have adgang til profilen. Medmindre materialet fra den lukkede profil har så stor samfundsmæssig interesse, at offentliggørelsen overstiger hensynet til indehaveren af profilen, har medierne derfor som udgangspunkt ikke adgang til at bruge disse oplysninger.

Som følge af Folketingets Ombudsmands udtalelse af 9. november 2011 om myndigheders anvendelse af oplysninger fra åbne Facebook-profiler, besluttede Pressenævnet at ændre praksis vedrørende mediernes brug af materiale fra lukkede Facebook-profiler med mange "venner" tilknyttet. Ombudsmandens udtalelse er tidligere omtalt på Plesner's IP Update.

Det gælder nu, at materiale på profiler med begrænset adgang i nogle tilfælde sidestilles med offentligt tilgængeligt materiale, hvis profilen har et meget stort antal "venner" tilknyttet, uden profilindehaveren har et personligt kendskab hertil.

I Pressenævnets Årsberetning 2011 er det således anført, at praksisændringen navnlig vil få betydning ved vurderingen af, om personer med rigtig mange "venner" og "venners venner" - heriblandt eksempelvis politikere, der ønsker så megen omtale som muligt af deres politiske budskaber - i realiteten offentliggør oplysninger om sig selv, hver gang de selv lægger billeder eller tekst på Facebook.  

Efter praksisændringen har Pressenævnet den 11. april 2012 afsagt den første kendelse vedrørende et medies brug af materiale fra en lukket Facebook-profil. Kendelsen markerer klart praksisændringen.

Sagen vedrører Fyns Amts Avis' artikel "Privat for åben skærm", bragt den 27. januar 2012, hvor avisen offentliggjorde et billede af et byrådsmedlem fra Svendborg. Billedet, der angiveligt viste lokalpolitikeren i bar overkrop, var hentet fra hans lukkede Facebook-profil. Det fremgik i øvrigt af sagsfremstillingen, at politikeren havde 1.018 Facebook-venner tilknyttet, herunder flere journalister.

Selve teksten omhandlede Facebooks brugervilkår, og artiklen blev ifølge avisens eget udsagn bragt "som en påmindelse om, at Facebook muligvis har mange kvaliteter, men at beskyttelse af privatlivet ikke er en af dem". Billedet blev bragt i to artikler, og politikeren klagede til Pressenævnet over den skete offentliggørelse.

Pressenævnets fandt ikke grundlag for at kritisere Fyns Amts Avis for at offentliggøre billedet fra politikerens profil uden hans samtykke. Nævnet lagde herved vægt på, at klager var byrådsmedlem, og at han havde 1.018 Facebook-venner tilknyttet sin profil, herunder flere journalister. Nævnet lagde tillige vægt på, at billedet var bragt i en relevant journalistisk sammenhæng med omtalen af Facebook.

Herefter mangler domstolenes indstilling til praksis, som hidtil har været restriktiv vedrørende brug af billeder fra den lukkede del af en profil.