Afgørelse fra EU-Domstolen om varemærkekrænkelser begået på internettet

EU-Domstolen har truffet en afgørelse, der klarlægger, hvor en rettighedshaver kan anlægge en sag om påstået krænkelse af et varemærke på internettet.

I sagen havde det østrigske firma Wintersteiger, der producerer vintersportsudstyr, anlagt sag i Østrig mod det tyske firma Products 4U for krænkelse af sit nationale østrigske varemærke. Baggrunden var, at Products 4U havde annonceret for salg af tilbehør til Wintersteiger-produkter ved at registrere søgeordet "Wintersteiger" som AdWord på den tyske udgave af søgemaskinen Google (google.de). Dette indebar, at søgninger på "Wintersteiger" resulterede i, at brugeren fik vist annoncer for Products 4U.

For EU-Domstolen var spørgsmålet, om sagen kunne anlægges i Østrig, selv om den påståede krænker var et tysk firma, og selv om der var tale om en krænkelse på en søgemaskiner, der udbydes på en .de hjemmeside.

Efter Bruxelles I-forordningen kan en sag blandt andet anlægges det sted, hvor skaden er indtrådt, samt det sted, hvor den skadevoldende begivenhed er foretaget. EU-Domstolen konkluderede, at skaden i det pågældende tilfælde var sket det sted, hvor varemærket var registreret, fordi domstolene i denne stat var de bedst egnede til at vurdere, om der var sket en faktisk krænkelse af det nationale varemærke. Wintersteiger kunne derfor anlægge sag mod Products 4U i Østrig.

Domstolen understregede dog i den forbindelse, at det er op til de nationale domstole (her den østrigske domstol) at vurdere som led i sagens behandling, om der er sket en krænkelse af det nationale varemærke ved handlingerne i den anden medlemsstat.

Den skadevoldende begivenhed var ifølge Domstolen foretaget det sted, hvor annoncøren var etableret, idet det er fra dette sted, annoncøren foretager de handlinger, der udløser en eventuel krænkelse. Wintersteiger kunne derfor også anlægge sag mod Products 4U i Tyskland.

Dommens fastlæggelse af, hvor skaden er sket, kan i praksis få vidtrækkende konsekvenser. Hvis en dansk virksomhed på en .dk hjemmeside, der udbydes på dansk (og ikke andre sprog), og i øvrigt indholdsmæssigt alene retter sig mod Danmark, anvender et varemærke, der eksempelvis er identisk med et nationalt spansk varemærke, så kan indehaveren af det spanske varemærke som noget nyt anlægge sag mod den danske virksomhed i Spanien vedrørende den påståede krænkelse.

Dommen ligger i forlængelse af eDate-sagen fra oktober 2011, der tidligere er omtalt på IP Update, men denne sag vedrørte dog ikke specifikt krænkelser af immaterielle rettigheder.

Læs EU-Domstolens afgørelse her: eur-lex.europa.eu.