Advokat, partner Søren Stenderup Jensen publicerer artikel i danskVAND: Klimatilpasning i planlægningen

I det nyeste nummer af fagmagasinet danskVAND er der trykt en artikel om Klimatilpasning i planlægningen skrevet af Søren Stenderup Jensen. Artiklen omhandler det forslag til ændring af planloven, som miljøminister Ida Auken fremsatte den 29. marts 2012. Forslaget giver kommunerne mulighed for at lave såkaldte "klimatilpasningslokalplaner", hvorved hensynet til varetagelse af klimatilpasning og til forebyggelse af forurening defineres som et lovligt planmæssigt hensyn. Lovændringen gør det klart, at kommunerne nu har mulighed for at tænke klimatilpasningsløsninger ind i deres planlægning og allerede ved udarbejdelsen af lokalplanerne tage højde for de fremtidige klimaændringer.

Læs artiklen her.