Bestseller havde krænket New Balances rettigheder til sko

Højesteret afsagde den 30. maj 2012 dom i en sag vedrørende efterligning af New Balances rettigheder til skoene GROUNDER HI og NUMBER 5.

I sagen havde New Balance i 2001 erhvervet rettighederne til varemærket PF FLYERS, som var et skomærke, der havde sin storhedstid tilbage i 1950'erne og 1960'erne. New Balance lancerede på den baggrund to redesignede PF FLYERS sko: GROUNDER HI og NUMBER 5.

Højesteret var enig med Sø- og Handelsretten i, at Bestseller, i strid med markedsføringsloven, slavisk havde efterlignet New Balances to redesignede PF FLYERS sko, og at Bestseller var erstatningsansvarlig herfor. Sø- og Handelsretten bemærkede i den forbindelse, at man ikke bør kunne drive en så betydende virksomhed som Bestseller uden at have særdeles indgående kendskab til markedet og til andre produkter, navn­­lig de trendsættende. Under alle omstændigheder måtte Bestseller være nærmest til at bære risikoen for, at produkter, som Bestseller køber hos en af sine faste forretningsforbindelser, viser sig at være et plagiat.

Ved at gøre brug af New Balances varemærker i Bestsellers markedsføringsmateriale, havde Bestseller endvidere groft krænket New Balances varemærkerettigheder.

Bestseller blev dømt til at betale vederlag for uberettiget brug af New Balances varemærker samt erstatning for afsætningstab og markedsforstyrrelse. Højesteret fastsatte vederlag og erstatning til 2.500.000 kr. (500.000 kr. i vederlag for udnyttelsen af varemærker og 2.000.000 kr. i erstatning for afsætningstab og markedsforstyrrelse). Sø- og Handelsretten var nået frem til samme resultat.

Dommen er i tråd med hidtidig retspraksis på området.

Læs Højesterets afgørelse her.

Billeder af skoene kan findes i Sø- og Handelsrettens afgørelse, som kan ses her.