EU-Domstolen tager stilling til muligheden for at standse medvirken til viderespredning af kopiprodukter over landegrænser

EU-Domstolen har fortolket rækkevidden af Infosoc-direktivets (nr. 29/2001) regel om viderespredning af eksemplarer af ophavsretligt beskyttede værker. Reglen forbyder eksempelvis, at andre uden ophavsmandens samtykke må sælge møbler, bøger, cd'er eller lignende, såfremt det eller dets indhold er ophavsretligt beskyttet.

I sagen solgte en i Italien hjemhørende virksomhed forskellige kopier af de klassiske "Bauhaus"-møbler til kunder i Tyskland. Virksomheden markedsførte sig via en tysksproget hjemmeside, ved at omdele reklamer i Tyskland og ved annoncering i tyske dagblade. Mange af de omhandlede møbler var ikke ophavsretligt beskyttede i Italien, eller også var det i praksis umuligt at håndhæve retten dér. Derimod var møblerne beskyttede i Tyskland.

Derfor blev der rejst tiltale mod den tyske transportør, der på baggrund af henvisninger fra det italienske firma fragtede møblerne fra Italien til de tyske kunder. Spørgsmålet for EU-Domstolen var blandt andet, om der kunne siges at være sket en viderespredning i Tyskland i den omhandlede situation, jf. reglen i Infosoc-direktivets artikel 4, stk. 1, der i Danmark findes som ophavsretslovens § 2, stk. 3, nr. 1.

EU-Domstolen konkluderede, at direktivets regel havde til formål at gennemføre WTC-traktatens artikel 6 ("WIPO Copyright Treaty"), og at den skulle fortolkes i overensstemmelse med denne. EU-Domstolen nåede på den baggrund frem til, at der var sket viderespredning i Tyskland, da virksomheden havde rettet sin reklame mod kunder dér og gjort det muligt for kunderne at modtage varerne via transportøren. I øvrigt konstaterede Domstolen, at det ikke var i strid med EU-rettens
regler om varernes frie bevægelighed at foretage retsforfølgning af transportøren for medvirken til ophavsretskrænkelse.

Det er herefter slået fast, at tilsvarende markedsføring af ophavsretligt beskyttede produkter fra England, hvor de lovligt kan sælges, og ind i andre EU-lande (herunder Danmark), hvor de er beskyttede af ophavsret, således vil kunne standses og straffes. Det er dog et krav, at sælgeren tilbyder eller lader andre tilbyde en leverings- og betalingsordning, der gør det muligt for danske kunder at modtage leveringer i Danmark. I sagen var det nok, at sælgeren henviste kunderne til et bestemt fragtfirma, som sælgeren samarbejdede med. Eventuelle medvirkende transportører vil også kunne retsforfølges. Det samme gælder formentlig også medierne, hvori der annonceres, såfremt disse kan anses som medvirkende.

Se EU-Domstolens afgørelse her.