Regioner indleder forsøgsordning om risikodeling med lægemiddelindustrien

Danske Regioner har på baggrund af en ny rapport om "Erfaringer med risikodeling ved aftaler om finansiering af nye lægemidler i Europa" fra det Danske Sundhedsinstitut ("DSI") besluttet at indlede en forsøgsordning med lægemiddelindustrien om risikodeling ved finansiering af nye lægemidler. Ved sådanne aftaler indgår sundhedsvæsnet en aftale med lægemiddelindustrien, som er baseret på en effekt, der er defineret på forhånd. Hvis der ikke er effekt i forhold til det aftalte, skal lægemiddelindustrien kompenseres på en eller anden måde.

Det er hensigten, at Amgros i løbet af sensommeren 2012 skal indgå en til to aftaler med lægemiddelindustrien om risikodeling ved finansiering af lægemidler. Aftalerne er endnu ikke indgået, så det er uklart, hvilke behandlingsområder der vil blive udvalgt til forsøgsordningen.

Rapporten fra DSI gennemgår litteraturen om de europæiske erfaringer med eksisterende aftaler om risikodeling i forbindelse med, at et stigende antal af nye, dyre lægemidler i de senere år har lagt et betydeligt pres på de europæiske sundhedssystemer. I andre europæiske lande har man især erfaring med aftaler om risikodeling på kræftområdet. Ifølge rapporten har det ført til forskellige former for aftaler om risikodeling, hvor formålet er at reducere den finansielle usikkerhed, der opstår i forbindelse med usikkerhed om især effekt, behandlingsvarighed og/eller dosering af meget dyre lægemidler.

DSI har i rapporten opstillet nogle anbefalinger for aftaler om risikodeling og konkluderer, at det danske sundhedsvæsen bør overveje at åbne op for dialog om aftaler om risikodeling på nøje udvalgte områder.

Læs hele rapporten fra DSI her.