Artikel om køb af piratkopierede produkter

På UfR Online er der offentliggjort en artikel af advokatfuldmægtig Peter Nørgaard om køb af piratkopierede produkter. I artiklen drøftes det, om køberen kan gøres ansvarlig herfor.

Artiklen kan læses her