Brug af spinningcykel som rekvisit i reklamefotos krænkede ikke producentens rettigheder

Dansk Supermarked A/S havde i en husstandsomdelt tilbudsavis og et julekatalog vist en spinningcykel, der var produceret af Body Bike A/S. Billederne med spinningcyklen (og Body Bikes   figurmærke) blev brugt som rekvisit i annoncer for spinning- og motionstøj, uden at Body Bike havde givet tilladelse hertil.

Body Bikes spinningcykel var ikke ophavsretligt beskyttet, så spørgsmålet var, om brugen af spinningcyklen udgjorde en krænkelse af Body  Bikes varemærkerettigheder og/eller udgjorde en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

Sø- og Handelsretten frifandt Dansk Supermarked for brug af spinningcyklen.

I forhold til reklamen i julekataloget lagde retten vægt på, at figurmærket på cyklen stort set var skjult af modellens fod. I reklamen i tilbudsavisen var figurmærket på spinningcyklen derimod synligt, men her var det til gengæld ganske vanskeligt at se for den, der ikke i forvejen kendte Body Bikes figurmærke. Da Dansk Supermarked ikke sælger spinningcykler, og da brugen af cyklen som rekvisit alene skete for at markedsføre selve motionstøjet, som Body Bike ikke havde registreret varemærket for, udgjorde Dansk Supermarkeds brug af spinningcyklen dog ikke en varemærkekrænkelse. Under de foreliggende omstændigheder udgjorde Dansk Supermarkeds brug af spinningcyklen som rekvisit endvidere ikke en overtrædelse af markedsføringslovens § 1.

Sø- og Handelsrettens afgørelse viser, at varemærkereglerne ikke nødvendigvis afskærer brug af andres varer fra at tjene som rekvisit for produkter i andre vareklasser. Afgørelsen viser desuden, at brug af en andens produkt som rekvisit i forbindelse med markedsføring af andre produkter ikke i sig selv udgør en overtrædelse af markedsføringslovens § 1.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse med billeder her