Insourcing og outsourcing i en momsretlig kontekst

Juridisk konsulent Casper Bjerregaard Eskildsen har i den seneste udgave af Intertax publiceret artiklen "Insourcing and Outsourcing in a VAT Context".

Valget mellem insourcing og outsourcing har i de senere år fået stadigt stigende opmærksomhed hos virksomheder. For at bevare konkurrenceevnen må virksomheder løbende overveje den optimale sammensætning af egenproduktion og fremmedproduktion, og denne beslutning kan ikke alene baseres på driftsøkonomiske overvejelser, idet valget kan have betydelige momsretlige konsekvenser. Artiklen analyser de momsretlige konsekvenser af insourcing og outsourcing. 

Læs artiklen her.