Åbne breve om sagstilgangen til Højesteret

Præsidenten for Højesteret har i et åbent brev til justitsministeren redegjort for sagstilgangen til Højesteret efter domstolsreformen i 2007.

Det fremhæves, at Højesteret bruger for mange ressourcer på at behandle sager, der ikke er principielle, og at dette blandt andet skyldes, at en række sager behandles ved Sø- og Handelsretten som førsteinstans, og at disse uden videre kan ankes til Højesteret.

Det fremhæves, at ankesager for Sø- og Handelsretten til Højesteret bør begrænses, eksempelvis ved at give Højesteret en adgang til at henvise ankesager fra Sø- og Handelsretten til behandling i Landsretten, hvis de ikke har væsentlig samfundsmæssig rækkevidde.

I et ligeledes åbent brev til justitsministeren kommenterer præsidenten for Sø- og Handelsretten på indholdet af brevet.

En ændring af mulighederne for at anke sager fra Sø- og Handelsretten til Højesteret vil have stor betydning for sager om immaterielle rettigheder, da disse sager meget ofte anlægges ved Sø- og Handelsretten som førsteinstans.

Præsidenten for Højesterets brev kan læses her

Præsidenten for Sø- og Handelsrettens brev kan læses her