Artikel om køb af piratkopierede produkter

På UfR Online er der offentliggjort en artikel af advokatfuldmægtig Peter Nørgaard om køb af piratkopierede produkter. I artiklen drøftes det, om køberen kan gøres ansvarlig herfor.

Artiklen kan læses her.

To medarbejdere ved anklagemyndigheden har offentliggjort en kommentar til ovennævnte artikel om køb af kopiprodukter. Kommentaren kan læses i Ugeskrift for Retsvæsen 2012, s. 394 ff